Paulikauskaitė Placida

Gimė – nežinoma.

Mirė (data nežinoma) Padvariuose, Kretingos rajonas. Palaidota Kretingos kapinėse.

Ūkininkė, pranciškonių vienuolyno fundatorė.

Gyveno Padvariuose (Kretingos rajonas), ūkininkavo 43 ha dydžio ūkyje. Šv. Pranciškaus III–ojo ordino Kretingos kongregacijos narė (tretininkė), Kretingos bažnyčios rėmėja. Savo ūkį 1929 metais dovanojo seserims tretininkėms, kurios čia įkūrė Dieviškosios Jėzaus Širdies kongregacijos pranciškonių vienuolyną [1, 2]. Gyvenimą pabaigė vienuolyne, išlaikoma seserų pranciškonių [3].

Bibliografija:

  1. Naujos Kristaus darbininkės. Šv. Pranciškaus Varpelis, 1930, nr. 6, p. 222-223.
  2. GIDŽIŪNAS, Viktoras. Trečiasis Šv. Pranciškaus ordinas. Brooklyn: N. Y., 1971, p. 172.
  3. Kretingos vienuolynas, bažnyčia, katalikiškos draugijos. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5. b.23, l. 84.

Parengė Julius Kanarskas, 2006