Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Petreikis Kazimieras Sukurta: 2013 01 30 Atnaujinta: 2013 01 30

Gimė 1866 metais.

Mirė 1925 metų lapkričio 9 dieną Vaškuose, Pasvalio rajone. Palaidotas bažnyčios rūsyje.

Kunigas, Kretingos bažnyčios statytojas 1908-1912 metais, knygnešys.

Kazimieras Petreikis
Kazimieras Petreikis [8]

Mokėsi Kauno kunigų seminarijoje [1].

1890 m. įšventintas į kunigus [2] ir paskirtas Raudondvario vikaru (Kauno r.). 1892-1896 m. buvo Linkuvos vikaras, 1897-1901 m. – kapelionas Grivos parapijoje (Latvija). 1902 m. perkeltas vikaru į Kretingą [1], 1904 m. paskirtas Kretingos bažnyčios klebonu [3], o mirus paskutiniajam vienuolyno gvardijonui Jeronimui Beržanskiui, 1905 m. tapo vienuolyno administratoriumi [4]. Nuo 1912 m. buvo Ukmergės klebonas [1]. Prieš 1917 m. paskirtas Vaškų (Pasvalio r.) klebonu [1, 7].

Lietuvių katalikų Šv. Kazimiero ir „Blaivybės“ draugijų narys, jų skyrių Kretingoje kūrėjas ir vadovas, blaivybės idėjų platintojas. Šelpė vargdienius, iš vienuolyno virtuvės siuntė maisto davinius neturtėliams [4]. 1908-1912 m. atliko Kretingos bažnyčios rekonstrukciją [4, 5], kurios metu pagal Krokuvos (Lenkija) architekto Slavomiro Odživolskio projektą abipus senosios navos buvo pristatytos šoninės navos, išmūrytas transeptas, o virš bažnyčios iškilo renesansinio stiliaus bokštas su 4 bokšteliais [5]. Vikaraudamas Kretingoje kartu su kunigu A. Bizausku ir P. Dogeliu organizavo lietuviškos spaudos pristatymą į Kretingos vienuolyną ir jos išsiuntimą į kitus Žemaitijos miestus [1]. 1907 m. kartu su Mikoliškių (Kretingos r.) dvarininku Liucijonu Bronišu, kunigais Felicijonu Lialiu ir Antanu Šveistriu įkūrė Kretingos ūkio ratelį, kuris vienijo Kretingos, Kartenos, Plungės, Gargždų, Darbėnų valsčių ūkininkus [5]. 1909 m. aktyviai dalyvavo steigiant pirmąjį pajūrio krašte kooperatyvą – Kretingos vartotojų bendrovę [5, 6].

Bibliografija:

  1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 365. ISBN 9986-23-117-5.
  2. Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri dioecesis Samogitiensis pro anno Domini 1918 conscriptus, p. 23, 62.
  3.  „Mažesnieji Broliai“ Kretingoje karo metais. Šv. Pranciškaus Varpelis, 1923, nr. 4, p. 15.
  4. Vienybė, 1912, nr. 9, p. 297; nr. 14.
  5. LIALIS, Felicijonas. Kretingos ukės ratelio veikimas 1909 metais. Vienybė, 1910, liepos 6, nr. 27, p. 415–417.
  6. MICKEVIČIUS, Juozas. Pirmoji vartotojų bendrovė Kretingoje. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 34, s. v. 9, l. 1.
  7. Žemaičių prietelius, 1938, rugpjūčio 31, nr. 35, p. 8.
  8. [Kazimiero Petreikio nuotrauka]. Kretingos muziejaus fondai, Kretinga, Nr. GEK18636.

Parengė Julius Kanarskas, 2006; Lina Buikienė, 2009

 


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes