Dirmeitis Antanas

Gimė 1860 metais.

Mirė 1927 metais. Palaidotas Kretingoje.

Knygnešys.

Antanas Dirmeitis
Antanas Dirmeitis [2]

Užaugo vargingo miestelėno (arba valstiečio) Prano Dirmeičio šeimoje. Gyveno Kretingoje, Kluonalių (dabar – Taikos) gatvėje. Mokyklos nelankė, mokėjo tik pasirašyti. Laisvai kalbėjo latvių, rusų, lenkų ir jidiš kalbomis. Iš pradžių dirbo padieniu žemės ūkio darbininku, vėliau įsigijo 8 dešimtines (apie 8,7 ha) žemės. Vertėsi kontrabanda, į Prūsiją vesdavo nelegalius emigrantus, o iš ten nešdavo paklausias prekes ir draudžiamą spaudą. Kartą einant per sieną buvo sunkiai sužeistas į koją.

Bibliografija:

  1. Antanas Dirmeitis [fotografijos aprašas]. Kretingos muziejaus fototeka, Nr. GEK6720/IF590.
  2. [Antano Dirmeičio nuotrauka]. Iš Kretingos muziejaus fondai, Nr. GEK6720–IF590. 

Parengė Julius Kanarskas, 2006.