Giedraitis Vladas

Muzikas, pedagogas, knygyno „Knygnešys“ savininkas.

Mokytojavo Kretingos pranciškonų ordino gimnazijoje. Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasaris“ federacijos Kretingos miesto „Vyčių“ kuopos dramos ratelio režisierius[1]. Apie 1938 metus iš poeto Juozo Butkaus (Butkų Juzės) įsigijo Rotušės aikštėje buvusį knygyną „Knygnešys“[2].

Bibliografija:

  1. Žemaičių prietelius. 1939, vasario 17, nr. 7, p. 6.
  2. Medžiaga Kretingos miesto istorijai. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 30, l. 12.
  3. Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1939 metams. Kaunas: [b. l.], 1938, p. 290.

Parengė Julius Kanarskas, 2006