Jagutis Kostas

Gimė 1896 metais liepos 18 d. Kretingoje.

Mirė 1974 metais liepos 31 d. Klaipėdoje.

Tarpukario Kretingos fotografas.

Jagutis Kostas
Jagutis Kostas [2]

Motina – Emilija Jagutytė [3].

Baigęs Kretingos pradinę mokyklą, persikėlė gyventi į Klaipėdos kraštą [1]. Pirmojo pasaulinio karo metu, per bombardavimą, motina žuvo Karaliaučiuje (dabar Kalinibngradas, Rusija), savo name [4].

Pirmojo pasaulinio karo metais buvo mobilizuotas į Vokietijos kariuomenę, kurioje išmoko fotografuoti [1].

Po karo grįžo į Lietuvą, 1919 m.  apsigyveno Tauragėje, atidarė fotografijos ateljė [1].

1920 m. persikėlė į Kretingą, Birutės ir Mėguvos gatvių kampe išsinuomotose patalpose atidarė foto ateljė. Darė portretines ir grupines nuotraukas, vinjetes, fotografavo vestuves, laidotuves ir pan., pagal iškvietimus vykdavo fotografuoti ir aplinkiniuose kaimuose [1].

Nuo 1932 m. gyveno ir fotografavo Klaipėdoje, 1939 m. grįžo į Kretingą. Darė fotografijas Pranciškonų spaustuvėje leidžiamiems atvirukams [1].

Po karo kelias vasaras fotografavo Palangoje, pajūryje. Vėliau fotografuodavo tik savo malonumui [1].

Mirė sulaukęs 78-erių metų Klaipėdos ligoninėje [5], Palaidotas naujosiose Kretingos kapinėse netoli nuo pagrindinio įėjimo.

Kostgo Jagučio nuotraukos Lietuvos muziejuose.

Bibliografija:

  1. MICKEVIČIUS, Juozas. Jagutis Kostas – fotografas, 1970, birželio 15. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 3, b. 6, l. 30-31.
  2. Jagučio Kosto nuotrauka. Girdžiūnienės Reginos šeimos albumas.
  3. Jagučio Kosto gimimo metrikas. LVIA, f. 1516, ap. 1, b. 3, lap. 145, eil. Nr. 125.
  4. Girdžiūnienė Regina. [interviu], 2016, gegužės 12. J. Klietkutės asmeninis archyvas.
  5. Jagučio Kosto mirties metrikas. Kretingos katalikų bažnyčios archyvas.

Parengė Julius Kanarskas, 2006; Jolanta Klietkutė, 2016