Jonikavičius Antanas

 

Gyveno XVIII a. pabaigoje – XIX a. viduryje.

Kunigas, vertėjas į žemaičių kalbą.

Kartenos altarista. Vyskupo Jono Gintilos nurodymu išvertė iš lenkų į žemaičių kalbą Katekizmą, kuris, pataisytas ir papildytas Varnių dvasinės seminarijos profesoriaus Ignoto Kulvinskio, 1845 metais vyskupo lėšomis buvo išspausdintas 1500 egzempliorių tiražu ir išplatintas parapijose kunigams [1].

Bibliografija:

  1. VALANČIUS, Motiejus. Pastabos pačiam sau. Klaipėda: Akc. "Ryto" b-vė sp, 1929, p. 131. 

Parengė Julius Kanarskas, 2006