Jonušas Stasys

Gimė – nežinoma.

Mirė 1971 metais. Palaidotas Kretingos kapinėse.

Ilgametis Kretingos spaustuvininkas.

Apie 1934 metus nupirko Kretingoje poeto Juozo Butkaus (Butkų Juzės) įrengtos „Inkaro“ spaustuvės įrenginius ir atidarė naują spaustuvę, kuri spausdino įvairius atsišaukimus, dokumentų blankus, skelbimus, nedidelės apimties leidinius[1]. Spaustuvė veikė Rotušės aikštėje [2], vėliau – Vytauto gatvėje [3].

Bibliografija:

  1. UŽTUPAS, Vilius. Kretingos spaustuvė. Švyturys, 1989, gegužės 5.
  2. Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1939 metams. Kaunas, 1938, p. 290.
  3. Kretinga. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 28, s. v. 46.

 Parengė Julius Kanarskas, 2006