Kasputis Mykolas

Gimė – nežinoma.

Mirė – nežinoma.

Valstiečių pasipriešinimo rusų valdžiai vadovas, ištremtas į Tomsko guberniją.

Kilęs iš Kiauleikių, Kretingos rajonas. Panaikinus 1861 metais baudžiavą, vadovavo Kretingos valsčiuje kilusiems valstiečių neramumams. Baudžiavos panaikinimą supratę kaip visišką ir besąlygišką asmeninio priklausymo nuo dvaro panaikinimą ir dvarų žemių nemokamą išdalinimą, valstiečiai 1867-1868 metais atsisakė mokėti Kretingos dvarui duoklės nepriemoką, atlikinėti prievolių. Už tai jų vadovas Mykolas Kasputis buvo suimtas ir ištremtas 5 metams į Tomsko guberniją be teisės grįžti į Kauno guberniją [1]. Tolesnis jo likimas nežinomas.

Bibliografija:

  1. MULEVIČIUS, Leonas. Lietuvos valstiečių judėjimas 1864-1904 metais. Iš JUČAS, Mečislovas; MULEVIČIUS, Leonas; ir TYLA, Antanas. Lietuvos valstiečių judėjimas 1861-1914 metais. Vilnius,: Mokslas, 1975, p. 213.

Parengė Julius Kanarskas, 2006