Katkus Juozapas Algirdas

Gimė 1936 metų birželio 15 dieną Kretingoje (kitur – Pryšmančiuose, Kretingos rajonas [3]).

Technikos mokslų daktaras, valstybės ir visuomenės veikėjas, tremtinys.

Juozapas Algirdas Katkus
Juozapas Algirdas
Katkus [1]

Užaugo daugiavaikėje valstiečių šeimoje [1]. 1949 metų kovo 25 dieną ištremtas į Irkutsko rajoną, Irkutsko sritis (Rusija) [2], vėliau perkeltas į Krasnojarsko kraštą [1]. Dirbo miško darbininku, vairuotoju [3]. Paleistas 1957 metų sausio 20 dieną [2]. Grįžęs į Kretingą, dirbo rajono švietimo skyriuje vairuotoju-kroviku, mokėsi vakarinėje mokykloje. Baigęs 9 klases, 1960 metais Vilniuje eksternu išlaikė abitūros egzaminus ir įstojo į Kauno politechnikos institutą. Jį baigęs, 1964 metais dirbo asistentu mašinų gamybos fakultete, mokėsi aspirantūroje, apsigynė technikos mokslų kandidatinę disertaciją. Iki 1992 metų dirbo Kauno technologijos universitete asistentu, vyriausiuoju dėstytoju, docentu [3]. 20 mokslinių išradimų ir 50 mokslinių publikacijų autorius [1]. Prasidėjus Atgimimui, įsijungė į Sąjūdžio veiklą, mašinų fakultete įkūrė sąjūdžio grupę, buvo išrinktas Kauno technologijos universiteto Sąjūdžio tarybos pirmininku, Kauno miesto sąjūdžio tarybos pirmininku. Tėvynės atgimimo partijos vicepirmininkas, Kauno technologijos universiteto senato narys [3]. 1992–1993 metais Lietuvos Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas [1]. Lietuvos konservatorių (Tėvynės sąjungos) narys. 1992–1996 ir 1996–2000 metų Seimų kadencijos narys, 1996–1999 metais Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas ir seimūnų sueigos narys, 1997–2000 metais Seimo delegacijos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komiteto pavaduotojas, 1999-2000 metais – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas ir NATO reikalų komisijos narys [1].

Bibliografija:

  1. Juozapas Algirdas Katkus [interaktyvus]. Iš Lietuvos Respublikos Seimas. [Vilnius]: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 2001 [žiūrėta 2006 m. kovo 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/seimu_istorija/w3_lrs.seimo_narys-p_asm_id=116&p_int_tv_id=784&p_kalb_id=1&p_kade_id=3.htm>.
  2. 1941-1952 metų Lietuvos tremtiniai. Vilnius: Vidaus reikalų ministerija, 1993, t. 1, p. 439.
  3. Algirdas Katkus. Pajūrio naujienos, 1993, birželio 25, nr. 25. 

Parengė Julius Kanarskas, 2006