Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Kožukauskas (Kažukauskas) Petras Sukurta: 2013 01 30 Atnaujinta: 2013 01 30

(Tėvas ROKAS KAŽUKAUSKAS, OFM)

Gimė 1881 metais Kastauniškėje, Šilalės rajonas.

Mirė 1934 metų birželio 18 dieną Nemunaityje, Alytaus rajonas. Palaidotas Kretingos kapinėse.

Kunigas, pranciškonas, pedagogas.

Petras Kožukauskas (tėvas Rokas Kažukauskas, OFM)
Petras Kožukauskas
(Tėvas Rokas Kažukauskas, OFM) [6]

Mokėsi Palangos progimnazijoje ir Mintaujos (dabar – Jelgava, Latvija) gimnazijoje. 1897 m. įstojo į Žemaičių dvasinę seminariją Kaune, kurią baigęs studijavo Sankt Peterburgo (Rusija) dvasinėje akademijoje. Tapęs teologijos magistru, 1905 m. Sankt Peterburge pašventintas kunigu ir paskirtas Palangos progimnazijos kapelionu [1]. 1910 m. perkeltas vikaru į Skuodo bažnyčią [2], vėliau – Krinčino (Pasvalio rajonas) parapijos klebonu[1]. 1916 m. paskirtas Pumpėnų (Pasvalio rajonas)[3], o 1921 m. – Darbėnų parapijos klebonu [1]. 1926 m. rugpjūčio 26 d. įstojo į pranciškonų ordino vienuolyną [4]. Baigęs noviciatą, 1927 m. padarė paprastus įžadus [1]. Turėjo nepaprastai gerą atmintį, gimnaziją ir akademiją baigė aukso medaliais, mokėjo daug kalbų, vienuolyne vedė pranciškonų ordino kronikas [5]. 1928 m. redagavo pranciškonų tretininkų žurnalą „Šv. Pranciškaus Varpelis“. 1929 m. kovo mėnesį paskirtas Troškūnų pranciškonų vienuolyno viršininko padėjėju [6], vėliau – viršininku. 1930 m. balandžio 27 d. Troškūnų bažnyčioje atšventė 25 metų kunigavimo jubiliejų ir davė amžinus iškilmingus vienuolio įžadus [7]. Nuo 1931 m. lapkričio 19 d. Pranciškonų ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolo patarėjas [8]. 1932 m. ėjo Pranciškonų ordino gimnazijos direktoriaus pareigas [9], o 1933 m. liepos 11 d. paskirtas mokytoju [10]. Pablogėjus sveikatai, gydėsi pranciškonų vasarnamyje Nemunaityje (Alytaus rajonas). Į Kretingą parvežtas birželio 20 dieną, pašarvotas bažnyčioje, o kitą dieną palaidotas antrosiose kapinėse [1], priešais grafų Tiškevičių koplyčią, vienuoliams pranciškonams skirtoje kapinių dalyje.

Bibliografija:

  1. Palaidojom Tėvą Roką. Šv. Pranciškaus Varpelis, 1934, nr. 7, p. 197-198.
  2. Elenchus ecclesiarum dioeceseos Samogitiensis. Directorium dioecesis Samogitiensis pro A. D. MCMXIII, p. 50, 86 (Kożuchovski Petrus).
  3. Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri dioecesis Samogitiensis pro Anno Domini 1918 conscriptus, p. 28 (Petrus Kožuchauskis), 59 (Kožukauskis Petrus).
  4. Nekrologas. Iš Išėję broliai  [interaktyvus]. (Kretinga): Lietuvos šv. Kazimiero Mažesniųjų Brolių Ordino Provincija, [b.m.] [žiūrėta 2006 m. kovo 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ofm.lt/nekrologas.htm>. (Klaidingai nurodyta mirties data (birželio 8 d.) - aut. pastaba).
  5. Kretingos vienuolynas, bažnyčia, katalikiškos draugijos. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 23, s. v. 61, l. 121.
  6. Šv. Pranciškaus Varpelis, 1929, nr. 5, p. 170-171.
  7. PARUŠAITIS. Troškūnai. Šv. Pranciškaus Varpelis, 1930, nr. 6, p. 222.
  8. BIZAUSKAS, Pranciškus. Mažesniųjų Brolių Švento Kazimiero provincija Lietuvoje. Šv. Pranciškaus Varpelis, 1932, nr. 2, p. 71.
  9. Kretingos slaptosios, parapinės, pradinės ir vidurinės mokyklos. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 20, l. 24/6.
  10. ALEKSANDRAVIČIUS, Juozas. Kretingos mokykla. Švyturys, 1990, rugsėjo 1.

Parengė Julius Kanarskas, 2006


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes