Lašas Boleslovas

Gimė 1891 metų rugpjūčio 22 dieną Merkialaikiuose, Zarasų rajonas.

Mirė – nežinoma.

Kunigas, politinis kalinys.

Baigė dvasinę seminariją, į kunigus įšventintas 1918 m. gegužės 1 d. [1]. Dirbo vikaru Žemaičių vyskupijoje. 1935 m. paskirtas Rietavo dekanato Pajūralio (Šilalės rajonas) parapijos klebonu [1]. Po karo buvo Telšių vyskupijos Laukžemės parapijos klebonas [2]. Suimtas 1950 m. lapkričio 10 d. SSRS valstybės saugumo ministerijos ypatingojo pasitarimo 1951 m. kovo 17 d. nuteistas 10 metų lagerio ir balandžio 30 d. išvežtas į Siblagą, Kemerovo sritis (Rusija). Paleistas 1954 m. rugsėjo 30 d. [2].

Bibliografija:

  1. Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri provinciae ecclesiasticae Lituanae pro Anno Domini 1937, p. 83, 265.
  2. ŠIDLAUSKAS, Gintaras. SSRS okupacinės valdžios represuotų, sunaikintų Telšių vyskupijos dvasininkų žinynas [interaktyvus]. Iš Žemaičių vyskupijos muziejus. [Varniai]: Žemaičių vyskupystės muziejus, [2004]  [žiūrėta 2006 m. kovo 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.varniai-museum.lt/index.php?mid=76>.

 Parengė Julius Kanarskas, 2006