Miknius Stasys

Gimė 1915 m. sausio 27 d. Rudaičiuose, Gargždų valsčiuje, Kretingos apskrityje.

Mirė 1992 m. lapkričio 20 d. Peterburge, Floridoje, JAV.

Agronomas, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas.

1936 m. baigė Švėkšnos „Saulės“ gimnaziją, vėliau Karo mokyklą Kaune (jaun. leitenantas). Nuo 1937 m. studijavo agronomiją Dotnuvos žemės ūkio akademijoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Dirbo Dillingeno stovyklos Jungtinių Tautų ir atstatymo administracijoje (UNRRA) ir Tarptautinėje pabėgėlių organizacijos (IRO) raštinėje. 1949 m. persikėlė į JAV. Gyveno Kennebunkporte (Maine). Studijavo Fairleigh Dickinsono koledže Petersone. Dirbo „Pfiser“ vaistų gamybos įmonėje, su ja persikėlė į New Londoną. Buvo JAV Lietuvių bendruomenės New Londono apylinkės pirmininkas. Nuo 1972 m. „Alkos“ direktorato Putname narys, nuo 1986 m. valdybos iždininkas, taip pat nuo 1978 m. „Alkos“ išlaikymo fondo iždininkas [1].

Bibliografija:

  1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, t. 1, p. 677. ISBN 5-420-01415-7.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2006