Juška Jonas


Jonas Juška [1]

Gimė 1913 m. kovo 30 d. Kretingos apskrityje.

Mirė 1994 m. rugsėjo 25 d. Čikagoje.

Žurnalistas, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas.

Mokėsi Kretingoje, Klaipėdoje, Plungėje, Kaune. Atlikęs karinę prievolę Lietuvos kariuomenėje, dirbo Vidaus reikalų ministerijoje Kaune. Sovietinės okupacijos metais buvo atleistas iš darbo, slapstėsi, mokytojavo. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje. Bridgeporte, CT, turėjo savo maisto produktų parduotuvę, vėliau dirbo bendrovėje „Parama“. Su kitais lietuviais įsteigė sporto klubą „Lituanica“ (buvo pirmininkas, valdybos narys), rūpinosi futbolo komandų ugdymu ir išlaikymu. „Drauge“, „Pasaulio lietuvyje“ paskelbė straipsnių apie sportą, klubo veiklą, futbolo rungtynių aprašymų. Priklausė Lietuvos žurnalistų sąjungai.

Bibliografija:

  1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 424-425. ISBN 5-420-01415-7.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2006