Krikščiūnienė-Petrauskaitė Ona


Gimė 1895 m. balandžio 29 d.

Mirė 1965 m. birželio 21 d. Čikagoje.

Pedagogė, visuomenininkė, spaudos bendradarbė.


Ona Krikščiūnienė-Petrauskaitė [1]

1916 m. baigė gimnaziją Voroneže (Rusija). Bestuževo aukštuosiuose kursuose Sankt Peterburge studijavo istoriją ir pedagogiką. 1918-1922 m. studijas tęsė Fribourgo universitete, Šveicarija. 1922-1926 m. mokytojavo  Šiauliuose, 1929-1939 m. Kauno meno mokykloje. 1927-1939 m. veikė „Lietuvos vaiko“ draugijos centro valdyboje (vicepirmininkė, nuo 1929 m. pirmininkė), buvo aktyvi ateitininkė, korporacijos „Giedra“ narė, vaikų darželių kursų iniciatorė (dėstė juose), Aukštojo mokslo moterų sąjungos pirmininkė (1931-1932 m.).

Vėliau pasitraukė į Vokietiją, mokytojavo lietuvių gimnazijoje Detmolde, 1947-1948 m. Pinneberge. Persikėlusi į JAV, tęsė mokytojos darbą. Nuo 1953 m. dėstė Čikagos aukštesniojoje lituanistikos mokykloje. Dalyvavo JAV LB, BALFo (nuo 1955 m. Čikagos skyriaus pirmininkė bei apskrities valdybos vicepirmininkė) veikloje. Pedagogikos klausimais rašė lietuvių spaudoje [1].

Bibliografija:

  1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, t, 1. p. 528-529. ISBN 5-420-01415-7.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2006