Burba Augustinas Virgilijus

Gimė 1943 metų birželio 27 dieną Grūšlaukio (Grūšlaukės) kaime, Kretingos rajone.

Dailininkas, grafikas.

Augustinas Virgilijus Burba 1951-1958 m. mokėsi Naujosios Įpilties (Kretingos r.) 7-metėje mokykloje, 1958-1962 m. – Darbėnų (Kretingos r.) vidurinėje mokykloje [1]. 1965-1971 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje (VDA) Dailės pedagogikos katedros tapybos skyriuje [2].

Augustinas Virgilijus Burba su žmona Giedre

Augustinas Virgilijus Burba (dešinėje) su žmona keramike Ona Giedre Masiulyte - Burbiene.
Nuotr. M. Hagedorn [2].

1971-1976 m. dirbo Elektrėnuose dailininku apipavidalintoju. Nuo 1976 m. dirba pedagoginį darbą Klaipėdos vaikų dailės mokykloje (dabar A. Brako dailės mokykla). 1990 m. pradėjo dėstytojauti VDA Klaipėdos vizualinio dizaino katedroje. 1982 m. tapo Lietuvos Dailininkų sąjungos nariu, 2001 m. – Italijos ekslibrisų asociacijos nariu [2].

Nuo 1973 m. dirba kūrybinį darbą [2]. Kuria estampo, ekslibriso, knygų iliustracijos, medalio srityse, o pastaruoju metu parodose dažnai eksponuoja piešinius [3]. Dalyvauta iš viso per 240 parodų. Svarbesnės kolektyvinės parodos vyko ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: TSRS (1977 m.), Šveicarijoje (1978 m.), Danijoje (1978 m.), VDR (1979 m.), JAV (1987 m.), Latvijoje (1987 m.), Lenkijoje (1987 m.), Suomijoje (1997 m.), Japonijoje (1999 m.), Italijoje (2000 m., 2003 m.). Svarbesnės personalinės parodos: piešinių paroda (Vilnius, 1969 m.); estampų, piešinių paroda (Klaipėda, 1978 m.); estampų paroda (Luino, Italija, 1994 m.; Karlskrona, Švedija, 1996 m.; Vinšotenas, Olandija, 1996 m.; Kiolnas, Vokietija, 1996 m.); estampų, tapybos paroda (Zygburgas, Vokietija, 1997 m.); estampų paroda (Pfaffenhofenas, Vokietija, 2002 m.); estampų, tapybos paroda (Monika, Sicilija, Italija, 2003 m.); tapybos darbų paroda (Klaipėda, 2006 m.) [2].

Grafiko A. V. Burbos kūriniai - įprasto formato estampai ir visai maži, preciziški ekslibrisai - visada pasižymėjo dinamiška kompozicija, ritmo pajauta ir kunkuliuojančia energija. Tapytojo kūriniuose tai akivaizdžiai matoma iš tolo. Svarbiausias dailininko kūrinių motyvas – žmogaus figūra, įgyjanti ekspresyvias, sudėtingas pozas ir pamatyta iš įvairiausių rakursų, deformuota, apsupta daugybės perkeltinę prasmę turinčių objektų, detalių, išliekanti monumentali, kupina vidinės jėgos. Žmogaus mintys, siekiai, svajos, materializuojami per senojo kaimo papročių, mitų, sakmių, ar šiuolaikinio gyvenimiškojo folkloro, kičo, vaizdinių prizmę, yra svarbiausioji dailininko grafikos ir tapybos tema [4].

Šalies ir tarptautinėse parodose jo ekslibrisai ne kartą įvertinti diplomais [3]. Apdovanojimai:

1983 m. - Tarptautinės IV Vilniaus ekslibrisų bienalės diplomas;
1984 m. - Tarptautinio Kortonos ekslibrisų konkurso atžymėjimas (Italija);
1986 m. - Tarptautinės XI Malborko ekslibrisų bienalės garbės medalis (Lenkija);
1987 m. - Tarptautinės VI Vilniaus ekslibrisų bienalės A. Gedimino vardo premija, diplomas;
1988 m. - Tarptautinės XII Malborko ekslibrisų bienalės garbės medalis (Lenkija), Lietuvos Vaikų dailės mokyklų mokytojų kūrybos parodos premija, Tarptautinio G. D‘Annunzio ekslibrisų konkurso premija (Italija);
1989 m. - Tarptautinės parodos „Mažųjų formų grafika“ premija, Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Lietuvos rašytojai“ premija;
1991 m. - Respublikinės piešinio parodos premija;
1992 m. - Respublikinės meno parodos „Klaipėdai 740“ premija;
1993 m. - Tarptautinio ekslibrisų konkurso „LIFE“ laureatas, Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Vydūnas 125“ laureatas, Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Jonas Paulius II“ laureatas;
1997 m. - Tarptautinės X Vilniaus ekslibrisų bienalės laureato medalis, Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Loko pro Rokalbenja“  premija (Italija);
1999 m. - Tarptautinės XI Vilniaus ekslibrisų bienalės diplomas, Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Premio Pusiant“ miesto muziejaus prizas (Italija);
2001 m. - Tarptautinio XII Vilniaus ekslibrisų bienalės Lietuvos rašytojų asociacijos prizas;
2003 m. - Tarptautinės estampų parodos „2000“ premija (Italija);
2006 m. - Tarptautinio ekslibrisų konkurso „IX parolimpinės Torino žaidynės“ premija (Italija) [2].

Nuo 1990 m. – kultūrinių renginių kuratorius, vykdytojas: Klaipėdiečių dailininkų kūrybos pristatymas Milane (Italija, 1994 m.); Klaipėdiečių grafikos pristatymas Seinajokyje (Suomija, 1997 m., 2000 m.); projekto „Vaizdas ir asmenybė“ kuravimas Klaipėdoje (2002 m.); kūrė ir vykdė performansą „Persona mini maxi“ Pffafenhofene (Vokietija, 2002 m.); klaipėdiečių grafikos parodos „Šalikelė“ kuravimas (2003 m.) [2].

Bibliografija:

  1. Burba Augustinas Virgilijus. Iš Kas yra kas Klaipėdos apskrityje,  2001. Kaunas: UAB Neolitas, 2001, p. 52-53. ISBN 9986-709-21-0.
  2. [Augustino Virgilijaus Burbos atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą  anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2006, 2 lap. Nuotr.
  3. JOKUBAVIČIENĖ, Kristina. Galerijoje – susitikimas su menininkų šeima. Iš Klaipėda [interaktyvus]. 2005 balandžio 29 d. [žiūrėta 2006 m. birželio 19 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.klaipeda.daily.lt/temp.php?id=1114705625>.
  4. JOKUBAVIČENĖ, Kristina. Tai, kas prasideda nuo piešinio. Iš Info.lt [interaktyvus]. 2006 rugsėjo 8 d. [žiūrėta 2006 m. rugsėjo 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=83483>.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2006