Godunavičienė–Giedraitė Jadvyga

Gimė 1932 metų spalio 7 dieną Klaipėdoje.

Žurnalistė, poetė.

Jadvyga Godunavičienė - Giedraitė
Jadvyga Godunavičienė–
Giedraitė [1]

1939-1946 m. mokėsi Šventosios 6-metėje mokykloje, 1946-1949 m. – Palangos gimnazijoje, kur buvo literatų būrelio narė [1]. 1949 m. visai jos šeimai buvo lemta iškeliauti į tremtį, į Sibirą, kur prabėgo penkiolika sunkių, skausmingų metų [2]. Krasnojarsko krašte, Tasiejevo rajone 1949-1951 m. dirbo kolūkyje, vėliau, 1951-1954 m. – miškų chemijos ūkyje miško darbininke. 1954-1958 m. Tasiejevo rajono Troicko vidurinėje mokykloje buvo būrelių vadove. Sibiro tremtyje kaip solistė dalyvavo meno saviveikloje [1].

Iš Krasnojarsko krašto į Lietuvą grįžo 1958 m. [3]. 1958-1960 m. mokėsi Palangos vakarinėje vidurinėje mokykloje. 1958-1964 m. dirbo buhaltere Palangos prekybos valdyboje [1]. 1966 m. neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus universitetą ir įgijo žurnalistikos specialybę [3].

1964-1965 m. dirbo Kretingos rajono laikraščio „Švyturys“ redakcijoje korektore ir žurnaliste [1]. 1965 m. pradėjo dirbti Vilniaus miesto „Vakarinių naujienų“ redakcijos naujienų skyriuje, nuo 1967 m. – šio laikraščio kultūros skyriaus darbuotoja [3]. Nuo 1999 m. dirba Lietuvos nacionaliniame muziejuje atstove spaudai [1].

Jadvyga Godunavičienė - Giedraitė Naujosios Vilnios stotyje prie simbolinio tremties vagono, 2006m. Algirdo Tarvydo nuotrauka

1988 m. dalyvavo kuriant Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendriją. Iki 1995 m. buvo jos valdybos narė. Dabar (nuo 2006 m.) yra Etikos komisijos narė [1].

Parašė daug reportažų, teatro, spektaklių, knygų, dailės parodų anotacijų ir recenzijų, apybraižų apie kultūros žmones. Taip pat rašo apie Sibiro tremtį, žmones, kalėjusius lageriuose. 1994 m. „Vyturio“ leidyklos išleistoje keleto autorių knygoje „Ešelonų sesės“ išspausdintos Sibire rašyto dienoraščio ištraukos „Ar grįšim kada?“[3]. „Vakarinėse naujienose“, Čikagos dienraštyje „Draugas“ daug kartų rašyta apie Sibiro tremtį, „Pasaulio lietuvio“ žurnale – kultūros apžvalga (1998-2005 m.) [1].

Jadvyga Godunavičienė–Giedraitė Naujosios Vilnios stotyje prie simbolinio tremties vagono, 2006 m. Algirdo Tarvydo nuotrauka

1998 m. išleido poezijos knygelę „Neišskirsk, baltas paukšti“ [2]. 2006 m. pasirodė antroji eilėraščių knyga – „Juodalksni, broli mano“ [1].

Apdovanota įvairiais Garbės raštais už meno saviveiklą, taip pat Lietuvos žurnalistų sąjungos – už kūrybinę veiklą. 1981 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusios žurnalistės vardas. 2005 m. gavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Padėkos raštą už ilgametę veiklą [1].

Bibliografija:

  1. [Jadvygos Godunavičienės atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą  anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2006, 2 lap. [2] nuotr.
  2. PETRAITIENĖ, Stanislava. Skausminga, bet viltinga brydė per širdį. Švyturys, 2002, lapkričio 23, p. 6.
  3. Žurnalistikos enciklopedija: Vilnius: Pradai, 1997, p. 152. ISBN 9986-776-62-7.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2007