Buivydaitė Barbora

Dainininkė.

Gimė 1897 m. Rūdaičiuose, Kretingos rajone.

Mirė 1981 m. Kretingoje.

Užrašyta apie 380 B. Buivydaitės pateiktų tradicinių žemaičių dainų [1].

Bibliografija:

  1. Žemaitijos kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjai [interaktyvi duomenų bazė]. Iš Žemaitija. [b.v.]: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2006 [žiūrėta 2006 m. birželio 19 d]. Prieiga per internetą: <http://samogitia.mch.mii.lt/Krastieciai/dbaze/dbasp/Paieska_zem_pa.asp>.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2006