Einikis Adomas

Gimė Erlėnų kaime, Kretingos rajone (gimimo data nežinoma).

Mirė – nežinoma.

Liaudies skulptorius, dievdirbys.

A. Einikio sukurtų šventųjų skulptūrėlių išaiškinta nedaug, tačiau ir iš tų, kurios žinomos, menotyrininkai daro išvadą, kad tai buvo itin talentingas meistras [1]. Jo darbų yra išlikę dviejose Erlėnų kaimo koplytėlėse. Tai Marija Maloningoji ir skulptūrinė grupė „Marija su dviem angelais“ [2].

A. Einikio skulptūrose esama liaudiško monumentalumo, nepaprastai stipriai išreikštas ritmo jausmas, kuris ryškus stilizuotose kūno formose, harmoningai vertikaliomis linijomis pabrėžtuose drabužiuose. Stambūs kaimiški skulptūrų veidai su ilgomis nosimis ir siauromis lūpomis yra labai charakteringi. Skulptūrų rankos trumpos ir sustingusios. Ypač žaisminga, šiek tiek komiška savo naiviu rimtumu yra trijų skulptūrų grupė, kur angelai ir Marija pavaizduoti ilgais supintais plaukais [2].

Bibliografija:

  1. Adomas Einikis. Iš Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės: Liaudies menininkai [interaktyvus]. [b.v.]: [b.l.], [b.m.] [žiūrėta 2006 m. lapkričio 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.tradicija.lt/Menininkai/A_Einikis.htm>.
  2. ŽEMAITYTĖ, Zita. Senoji Žemaitijos liaudies skulptūra ir jos meistrai. Iš Tautodailės metraštis: Žemaitija. Vilnius: UAB "Garsų pasaulis" poligrafijos centras, 1997, p. 48. ISBN 9986-9189-0-1.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2006