Giedrimas Edmundas

Gimė 1942 metų rugpjūčio 17 dieną Kretingoje.

Architektas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo dalyvis, Kretingos iniciatyvinės grupės veikėjas.

Edmundas Giedrimas
Edmundas Giedrimas [1]

 

Edmundas Giedrimas iki 7 klasės mokėsi Kretingos vidurinėje mokykloje [1]. Baigęs 7 klases atsidūrė Klaipėdoje, „Baltijos“ laivų statykloje, dvejus metus dirbo ir mokėsi. Išmoko šaltkalvio – remontininko amato. Tarnavo Kariniame jūrų laivyne Liepojoje. Tarnaudamas jūreiviu baigė elektromechanikų kursus, tapo eskadrinių minininkų motoristu, tuo metu baigė devynias klases Liepojos rusų vidurinėje (vakarinėje) mokykloje [1, 2]. 1967 m. baigė Kretingos vakarinę vidurinę mokyklą. 1968-1973 m. studijavo Vilniaus valstybiniame dailės institute (VDI) architektūros specialybę [3].

1973-1976 m. – Lietuvos autotransporto ir kelių ministerijos projektavimo ir konstravimo biuro darbuotojas, 1976-1986 m. ir 1990-1992 m. – Kretingos rajono vyr. architektas, 1986-1990 m. – VDI Klaipėdos vizualinių komunikacijų katedros docentas, 1992-1993 m. – Palangos miesto vyr. architektas, 1993-1999 m. – AB „Sija“ projektavimo skyriaus vadovas, nuo 1999 m. – individualios firmos „Archita“ architektas, projekto vadovas [3].

1972 m. Varnoje (Bulgarija) vykusiame UNESCO organizuotame pasaulio architektūros mokyklų kongrese, kurio tema „Erdvė kolektyviniam poilsiui“, Lietuvai atstovavo tik du studentai, vienas jų – E. Giedrimas, gavęs UNESCO diplomą [4]. 1982 m. už Rūdaičių (Kretingos r.) gyvenvietės užstatymą ir sutvarkymą Liaudies ūkio pasiekimų parodoje apdovanotas sidabro medaliu [3]. Apdovanotas Kultūros ministerijos padėkos raštu už Kretingos parko puoselėjimą, Kretingos r. savivaldybės padėkos raštu 60-mečio proga [1].

Edmundas Giedrimas – dviejų Kretingos miesto generalinių planų bendraautorius. Pagal jo pateiktus projektus sutvarkyta ne tik Kretinga, bet ir Kartenos, Rūdaičių, Jokūbavo ir kitos gyvenvietės [5]. 1984 m. tapo Lietuvos architektų sąjungos nariu [3]. Priklauso Kretingos muziejaus tarybai, Kretingos miesto bendruomenės tarybai [1].

Edmundo Giedrimo parengtų autorinių statinių projektų sąrašas (PDF, 63 KB) [1].

Bibliografija:

  1. [Edmundo Giedrimo atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą  anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2006, 2 lap., priedas [3 lap]. Nuotr.
  2. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Per gyvenimo slenksčius į tikslą. Pajūrio naujienos, 2002, rugpjūčio 20, p. 2.
  3. Edmundas Giedrimas. Iš Kas yra kas Klaipėdos apskrityje, 2001. Kaunas: UAB Neolitas, 2001, p. 88. ISBN 9986-709-21-0.
  4. KUKLYS, Algis. Susitikimai: mūsų kraštiečiai. Klaipėda: Druka, 2002, p. 90-91. ISBN 9986-848-29-6.
  5. DUNAUSKAITĖ, Danutė. „Likimas man taip ir nesuteikė galimybės pastatyti savo miestą...“. Pajūrio naujienos, 2001, vasario 9, priedas „Smiltys“, p. 1.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2006