Macienė–Bučmytė Konstancija

Gimė 1937 metų lapkričio 15 dieną Kluonalių kaime Kretingos rajone.

Kultūros darbuotoja, Kretingos kultūros rūmų direktorė.

Konstancija Macienė
Konstancija Macienė [2]

1946-1950 m. mokėsi Kretingos pradinėje mokykloje, 1950-1957 m. Kretingos vidurinėje mokykloje, 1957-1958 m. – Kretingos darbo jaunimo vidurinėje mokykloje. 1958-1960 m. chorvedybos specialybės mokėsi Kretingos vakarinėje muzikos, o 1980-1983 m. studijavo masinių renginių režisierės specialybę Vilniaus kultūros mokykloje [1].

1958-1962 m. – Lietuvos Komunistų partijos Kretingos rajono komiteto techninė sekretorė, 1962-1963 m. – Kretingos kooperatyvo vyr. buhalterė, 1963-1976 m. – Kretingos kultūros skyriaus centralizuotos buhalterijos vyr. buhalterė, nuo 1977 m. – Kretingos rajoninių kultūros rūmų direktorė (nuo 1980 m. Kultūros centro direktorė) [1], nuo 2005 m. Kretingos rajono kultūros centro direktorė. 2000 – 2004 m. LR Seimo narės padėjėja [2].

K. Macienė buvo Kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė (1964-1987 m.), Kretingos miesto liaudies deputatų tarybos deputatė (1980-1984 m.), Liaudies teismo tarėja (1968-1979 m.) [1]. 2000-2005 m. priklausė Kretingos rajono tarybos ir valdybos, Švietimo, kultūros ir sporto komitetui. Yra Kretingos miesto bendruomenės tarybos narė, Lietuvos kultūros centrų tarybos prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos narė [2].

Apdovanota LTSR kultūros žymūno ženklu, ąžuolo diplomu už amatų švenčių rengimą, Kultūros ministerijos, Lietuvos kultūros centro diplomais, garbės raštais už nuopelnus rengiant dainų šventes ir festivalius, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, LRS švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėkos raštais [2].

K. Macienė vadovauja etnokultūros programoms, rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų kūrimu, jų veikla. Daug dėmesio skiria tarptautinių, respublikinių, regioninių ir rajoninių tradicinių renginių organizavimui. Jos vadovaujamo kultūros centro kolektyvai – teatro studija „Atžalynas“, Egidijaus Radžiaus teatro, liaudiška kapela „Lakštingalėlė“, moterų choras „Svaja“ – žinomi šalyje ir užsienyje [3].

K. Macienė, kaip Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė, prisideda prie miesto gražinimo, bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimo. Svarus jos indėlis į Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus minėjimo renginius, projektų rengimą ir jų vykdymą [3].

Už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose apdovanota LR kultūros ministerijos premija (2005 m.) [4].

Bibliografija:

  1. Macienė-Bučmytė Konstancija. Iš Kas yra kas Lietuvoje 2002. Kaunas: UAB Neolitas, 2002, p. 396. ISBN 9986-709-21-0.
  2. [Konstancijos Macienės atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą  anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2007, 2 lap. Nuotr.
  3. Konstancija Macienė. Iš Lietuvos liaudies kultūros centras [interaktyvus]. Parengė I. Gučienė. [Vilnius]: Lietuvos liaudies kultūros centras, [b.m.] [žiūrėta 2006 m. birželio 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lfcc.lt/index.php?2683365193>.
  4. Konstancija Macienė – Bučmytė. Iš Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2006. Kaunas: UAB Neolitas, 2006, p. 174. ISBN 9986-709-53-9.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2007