Linkevičius Izidorius

Gimė – nežinoma.

Mirė – nežinoma.

Kunigas.

Kunigas Izidorius Linkevičius, kilęs iš Pagedočio kaimo (Raseinių r.) [1].

1888 m. dvejiems metams uždarytas rusų į Kretingos vienuolyną, kadangi neleido mokinių į cerkvę rusiškai melstis. 1890 m. toji bausmė jam buvo vėl pratęsta dvejiems metams [2].

1893 m. patvirtintas į Dusetas altarista, ir netrukus leista nusikelti į Šeduvą. 1895 m. nubaustas kaip Betygalos altarista, pašventinęs Abručio pastatytą kryžių [2].

Bibliografija:

1. PAČKAUSKIENĖ, Jurgita. Mano parapijos istorija. Iš Šiaurės Atėnai [interaktyvus]. 2005, vasario 26, nr. 738 [žiūrėta 2006 m. birželio 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=738&kas=straipsnis&st_id=3815>.

2. VAIŠNORA, J. Linkevičius Izidorius. Iš Lietuvių enciklopedija. T. XVI. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1958, p. 235.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2006