Mikienė-Miliūtė Biruta

Gimė 1952 metų rugsėjo 5 dieną Kretingoje.

Pedagogė, visuomenės veikėja, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktorė.

Biruta Mikienė
Biruta Mikienė [2]

1959–1962 m. mokėsi Kretingos pradinėje mokykloje, 1962–1970 m. – Kretingos vidurinėje mokykloje [1], 1970–1974 m. studijavo Vilniaus valstybiniame pedagogikos institute, 2002–2003 m. Klaipėdos universitete įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį [2].

1974–1980 m. dirbo Kretingos 2-osios 8-metės mokyklos, vėliau tapusios Kretingos 2-ąja vidurine (dabar Marijono Daujoto pagrindine mokykla – aut. past.), mokytoja [1]. 1980 m. buvo paskirta 3-osios vidurinės mokyklos (dabar J. Pabrėžos universitetinė gimnazija) direktorės pavaduotoja, vėliau – direktore [3]. Šias pareigas ėjo iki 2016 m. [4].

1993–1996 m. dėstytojavo Kretingos Religijos studijų institute prie Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, dėstė prancūzų kalbą [2].

Kaip prancūzų kalbos mokytoja stažavosi Cluny mieste (Prancūzija, 1992 m.), Ronne (Danija, 1994 m.), kaip mokyklos vadovė – Grenoblyje (Prancūzija, 1996 m.). Organizavo mokinių keliones į Tūro miestą (Prancūzija, 1995 m., 1996 m.). Siekdama susipažinti su Danijos švietimo sistema lankėsi Helsinge gimnazijoje. Dalyvavo tarptautiniuose projektuose: „Atviras pasaulis“ (su Danija), „Pagalba vaikams ir jaunimui“ (su Vokietija) [1].

1992–1996 m. buvo „Lietuvos–Prancūzijos“ asociacijos Kretingos skyriaus pirmininkė. Nuo 2004 m. – Kretingos miesto bendruomenės tarybos narė. 2002 m. buvo išrinkta į Kretingos rajono savivaldybės tarybą nuo Centro partijos. Buvo Kretingos rajono Švietimo įstaigų atestacijos komisijos narė (nuo 2002 m.), vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertė (nuo 2004 m.).

2004 m., Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos metu, buvo Prezidento Valdo Adamkaus patikėtinė [2].

2002 m. gavo Švietimo ir mokslo ministro Padėkos raštą už ilgametį nuoširdų pedagoginį ir kūrybingą vadybinį darbą [2].

Bibliografija:

  1. Mikienė-Miliūtė Biruta. Iš Kas yra kas Klaipėdos apskrityje, 2001. Kaunas: UAB Neolitas, 2001, p. 173. ISBN 9986-709-21-0.
  2. [Birutos Mikienės atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos–informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2006, 1 lap. Nuotr. [2].
  3. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Per abi – visas šimtas. Pajūrio naujienos, 2002, rugsėjo 6, p. 7.
  4. PUIŠIENĖ, Audronė. Atsisveikino su mokyklų vadovais. Pajūrio naujienos, 2016, rugpjūčio 26, p. 5.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2007
Redagavo Rita Vaitkienė, 2018