Barkauskas Fabijonas

Gimė apie 1781 metus.

Mirė 1855 metų sausio 14 (26) dieną Kretingoje.

Kunigas, pranciškonas, poetas.

Kurį laiką gyveno Dotnuvoje (apie 1920 m.), vėliau – Kretingoje [1]. Rašė eilėraščius, kurių vieną nusiuntė Simonui Daukantui („Šiltas alus ką pridarė“) [2]. Iš jo išlikusios yra šios eilutės: „Sziltas alus ka padare:/ Prie malones mus privare“ [3].

Bibliografija:

  1. Barkauskas Fabijonas. Iš Lietuvių enciklopedija. T. II. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1954, p. 209.
  2. VANAGAS, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 63.
  3. BUTRIMAS, Adomas; ŽULKUS, Vladas; NIKŽENTAITIS, Alvydas, et al. Žemaitijos istorija. Vilnius: Regnum fondas, 1997, p. 298.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2007