Macijauskas Jonas

Gimė 1941 metų kovo 2 dieną Kretingoje.

Mirė 1997 metais Kretingoje.

Muzikas, kolekcininkas.

Jonas Macijauskas
Jonas Macijauskas [3]

Baigęs vidurinę mokyklą, studijavo S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje, dirbo Kretingos rajono kultūros skyriaus inspektoriumi, vėliau – Rūdaičių ir Darbėnų kultūros namuose, Kretingos muzikos mokykloje, technikume, vadovavo „Laisvės“ vilnos audinių fabriko meno saviveiklos kolektyvui, daug metų grojo Klaipėdos ir Palangos restoranuose [1].

1976 m. susidomėjo menine fotografija. Jautė didelę aistrą senienoms: rinko senas knygas, dokumentinius kino filmus, virdulius, lygintuvus, plokšteles, patefonus ir radijo imtuvus, kuriuos pats taisė. Atgimimo metais Jonas Macijauskas aktyviai įsijungė į visuomeninę veiklą, 1990 m. buvo išrinktas Kretingos miesto tarybos deputatu. Paskutine jo darboviete tapo Kretingos kultūros rūmai [1].

Surinktą plokštelių, patefonų, radijo imtuvų kolekciją J. Macijauskas testamentu dovanojo Kretingos muziejui. Dauguma muziejui dovanotų patefonų pagaminti buvusioje Tarybų Sąjungoje – Dniepropetrovske, Leningrade, Maskvoje, Molotove – gramofonų-patefonų gamyklose. Yra ir XX a. pirmoje pusėje pagaminti „His Master‘s Voice“ ir „Viva tonal Columbie Gramofone“ firmų patefonai. Daug dovanotų plokštelių išleista Rygoje, Leningrade, Kaune. Pusė padovanotų radijo aparatų pagaminta sovietmečiu Rygoje. Vienas iš solidesnių – „Blaupunkt“, pagamintas Vokietijoje. Minske XX a. septintame dešimtmetyje pagamintame televizoriuje „Belorus-5“ yra kartu įmontuotas ir radijo imtuvas. J. Macijauskas muziejui padovanojo daugiau nei 100 eksponatų – 9 patefonus, 6 radijo imtuvus, televizorių (visi jie sutaisyti ir veikia), plokštelių [2].

Bibliografija:

  1. GEDGAUDIENĖ, Aurelija Danguolė. Sukas sena plokštelė...: Jono Macijausko kolekcija. Švyturys, 2005, rugpjūčio 20, p. 5, 12.
  2. KAREČKAITĖ, Aldona. Ką pasakoja Jono Macijausko kolekcija. Pajūrio naujienos, 2002 , vasario 8, priedas „Smiltys“, p. 3.
  3. Istorinė buitis. Iš Kretingos muziejus: rinkiniai [interaktyvus]. Kretinga: [b.l.], [b.m.] [žiūrėta 2006 m. gruodžio 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingosmuziejus.lt/index.php?pg=.000002495.000002505.000002508&lang=1>.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2007