Pempienė Zosė

Gimė 1930 metų spalio 21 dieną Kulių miestelyje, Plungės rajone.

Mirė 2005 metų gruodžio 25 dieną Kretingoje.

Pedagogė.

Zosė Pempienė
Zosė Pempienė [1]

Lankė Plungės gimnaziją, Klaipėdos mokytojų institute įgijo mokytojos specialybę. Mokėsi Vilniaus Pedagoginiame institute [1].

Savo pedagoginio darbo pradžioje penkerius metus mokytojavo Kartenos vidurinėje mokykloje [2], po to trisdešimt metų dirbo Kretingoje, 1-ojoje vidurinėje mokykloje (1956-1986 m.) (dabar –Pranciškonų gimnazija) [1].

Ilgus metus aktyviai dalyvavo Kretingos mišraus choro „Gintaras“ veikloje [3], buvo aktyvi respublikinių dainų švenčių dalyvė, meno saviveiklos žymūnė, apdovanota Kultūros ir švietimo ministerijos Garbės raštais [1].

Ne kartą buvo apdovanota pagyrimo ir garbės raštais už nepriekaištingą pedagoginį darbą, moksleivių parengimą matematikos olimpiadoms [3].

Bibliografija:

  1. Pro memoria: Zosė Pempienė (1930 10 21 – 2005 12 25). Švyturys, gruodžio 31, p. 6.
  2. DRUNGILIENĖ, Genė. Per maža laiko būti kartu. Pajūrio naujienos, 2004, balandžio 9, p. 1.
  3. [Aušrinės Zulumskytės atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą  anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2006, 1 lap.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2007