Narušis Jurgis

Gimė 1941 metų balandžio 29 dieną Kartenoje, Kretingos rajone.

Pedagogas, gamtos mokslų daktaras, Lietuvos karo akademijos docentas.

Jurgis Narušis
Jurgis Narušis [1]

1959 m. baigė Kartenos vidurinę mokyklą. 1957 m. užimta antra ir 1958 m. trečia vieta Lietuvos moksleivių fizikos ir matematikos olimpiadose. 1964 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, 1970 m. – Mokslų Akademijos aspirantūrą [1].

1992-1998 m. buvo Lietuvos karo akademijos dėstytojas, yra Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslo darbuotojas, Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas [1], Bendrosios fizikos katedros vyr. inžinierius [2].

„Fizikos terminų žodyno“ redakcinės komisijos sekretorius (1979 m.); D. B. Meriono knygos „Fizika ir fizinis pasaulis“ vertėjas (kartu su L. Kuzmickyte, 1980 m.); mokomosios knygos „Karo topografija“ autorius (kartu su E. Jasiulioniu, 1995 m.); publikuota apie 50 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio žurnaluose [1].

Mokslinė tyrimų kryptis: Fiziniai mokslai, fizika, kondensuotos medžiagos [2].

Lietuvos kariuomenės kapitonas (1995 m.), dabar yra atsargoje [1]. 2000 m. balandžio 3 d. apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu [3].

Yra Lietuvos Mokslų akademijos mišraus choro ir Vilniaus Arkikatedros didžiojo choro choristas [1].

Bibliografija:

  1. [Jurgio Narušio atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą  anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2006, 1 lap. Nuotr.
  2. Bendrosios fizikos katedra, Jurgis Narušis [interaktyvus]. Iš Vilniaus pedagoginis universitetas: Fizikos ir technologijos fakultetas. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2002-2004 [žiūrėta 2007 m. birželio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vpu.lt/popup2.php?item_id=426>.
  3. Apdovanotų asmenų duomenų bazė [interaktyvi duomenų bazė]. Iš Lietuvos Respublikos Prezidentas. Vilnius: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, [b.m.] [žiūrėta 2007 m. birželio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://adamkus.president.lt/ordinai/table.phtml>.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2007