Narušis Pranciškus

Gimė 1943 metų rugpjūčio 11 dieną Kartenoje, Kretingos rajone.

Pedagogas, instrumentininkas, dirigentas, Klaipėdos universiteto docentas.

Pranciškus Narušis
Pranciškus Narušis [4]

Mokėsi Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje, K. Biliūno birbynės klasėje [1]. Įstojo į Lietuvos valstybinę konservatoriją. Buvo pakviestas groti į dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ orkestrą, bet jau po pirmojo kurso išėjo į kariuomenę. Tarnavo Ventspilyje, Latvijoje, kur vėl pakliuvo į orkestrą. Po kariuomenės iš naujo stojo į konservatoriją studijuoti klarneto specialybę [2]. 1965 m. baigė Lietuvos Valstybinę konservatoriją. 1974-1977 m. studijavo Sankt Peterburgo N. Rimskio-Korsakovo konservatorijos neakivaizdinėje asistentūroje. Nuo 1990 m. – docentas. Nusipelnęs respublikos artistas [1].

Nuo 1972 m. Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos muzikos fakulteto pedagogas. 1975-1994 m. – Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų džiazo orkestro vadovas. 1980 m. šis orkestras buvo įvertintas festivalio „Liepajas Dzintars“ (Latvija) Didžiuoju prizu ir 6 kitais prizais. 1977-1994 m. – Estradinės muzikos katedros įkūrėjas ir vedėjas. Laikinai ėjo Džiazo muzikos katedros vedėjo pareigas (2004-2005 m.) [1]. Šio atkaklaus ir žemaitiškai užsispyrusio menininko pastangų ir rūpesčių dėka 1977 m. buvo įkurta vienintelė iki pat šių dienų Lietuvoje ir kaimyninėse Baltijos šalyse Džiazo muzikos katedra [3].

P. Narušis yra Klaipėdos universiteto menų fakulteto tarybos narys [1].

Parengė savo tėvo Prano Narušio kūrinių “Ruduo lietuviškame kaime” ir “Tūkstantis žingsnelių” partitūras ir partijas pučiamųjų orkestrui (2006 m.). Kompaktiniame diske Pauliaus Širvio lyrika „Klajūno viltis“ atlieka muzikinę partiją. 2006 m. išleido poezijos knygelę „Dangiškai žemiškos mintys“ [1].

Mokslo tiriamoji veikla: Lietuvių modernios muzikos klarnetui interpretacinės redakcijos ir įrašymas; dalyvavimas konferencijose (1994, 1999 m.), seminarai muzikos mokytojams Panevėžyje, Raseiniuose (2003 m.). Mokslo interesų sritis: Orkestrinių partitūrų (džiazo ir pučiamųjų muzikos analizavimas, aranžavimas) [1].

Meninė veikla: Rečitalių ruošimas nuo baroko iki moderno Lietuvoje ir užsienyje (instrumentai: klarnetas, saksofonas, birbynė). Įvairių atliktų garso įrašų trukmė LR fonduose virš 3 val. [1].

Muzikinės karjeros pradžioje grojo kartu su įvairiais orkestrais ir kameriniais ansambliais, tačiau savičiausi ir įspūdingiausi visada buvo jo soliniai koncertai. Dažniausiai  atliko lietuvių kompozitorių Alvydo Remesos, Jono Domarko, Remigijaus Šileikos, o taip pat Natalijos Mūdrajos solo kūrinius klarnetui, dedikuotus specialiai jam.  Ne kartą dalyvavo įvairiuose estradinės muzikos festivaliuose, kituose muzikiniuose projektuose, koncertavo Europoje, JAV [4]. Nuo 1995 m. koncertuoja su pianiste S. Atkočaityte [1].

Bibliografija:

  1. [Pranciškaus narušio atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą  anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2006, 1 lap., priedas [2 lap.].
  2. BENIUŠIENĖ, Irena. Muzikantas išsaugojo pirmąją aptriušusią birbynę ir meilę Kartenai. Pajūrio naujienos, 2004, kovo 12, priedas "Smiltys", p. 1.
  3. Birštonas Jazz festivalio istorija: Jazz 2002: Klaipėdos universiteto bigbendas. Iš Tarptautinis Džiazo festivalis Birštone [interaktyvus]. Birštonas: [b.l.], 2002 [žiūrėta 2007 m. liepos 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://jazz.birstonas.lt/groups/klaip.htm>.
  4. Apie: Pranciškus Narušis (1943 08 11) – profesorius. Iš Pranas Narušis [interaktyvus]. [b.v.]: Interfax, 2004-2007 [žiūrėta 2007 m. birželio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.narusis.lt/narusis/apie/>.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2007