Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Pupaleigis Stanislovas Sukurta: 2013 01 30 Atnaujinta: 2016 10 08

Gimė 1887 metų (kitur – 1888 m.) rugpjūčio 20 dieną Eiriogalos kaime, Žaslių parapijoje, Kaišiadorių apskrityje.

Mirė 1967 metų sausio 16 dieną Papilėje.

Kunigas, pedagogas, visuomenės veikėjas, politinis kalinys.

Pupaleigis Stanislovas

Stanislovas Pupaleigis [3]

Stasys Pupaleigis baigė Peterburgo kunigų seminariją, Tomsko universitetą ir dirbo Aukštadvario vidurinės mokyklos (progimnazijos) direktoriumi. 1922 m. Aukštadvaryje įsteigus dvimečius mokytojų kursus, kun. S. Pupaleigis paskirtas jų direktoriumi [1].

1928 m. kunigas S. Pupaleigis paskirtas Gegužinės (Kaišiadorių r.) klebonu ir jam pavesta baigti statyti naują, akmeninę Gegužinės bažnyčią. Tą darbą sunkiausios 1933 m. ekonominės krizės metu jis su įnirtingu užsispyrimu dirbo, ir bažnyčią pastatė [1].

1934 m. buvo perkeltas į Kretingą ir paskirtas pranciškonų gimnazijos direktoriumi (rektoriumi) [1].

1949 m., būdamas Plungės parapijos klebonu, areštuotas ir 1950–1954 m. kalinamas Minlage (Komijoje) [2]. Grįžo gyvas, bet be sveikatos [1].

Palaidotas Papilės (Kelmės r.) bažnyčios šventoriuje [1].

Bibliografija:

  1. PAULAUSKAS, A. Mus sieja mūsų mokytojai. Iš Voruta [interaktyvus]. 2005, spalio 8, nr. 19 (589), p. 4-5 [žiūrėta 2007 m. liepos 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ebiblioteka.net/resursai/Ziniasklaida/Voruta/Voruta_2005_19.pdf>.
  2. ŠIDLAUSKAS, Gintaras. SSRS Okupacinės valdžios represuotų, sunaikintų Telšių vyskupijos dvasininkų žinynas. Iš Žemaičių vyskupystės muziejus [interaktyvus]. Vilnius-Telšiai: Žemaičių vyskupystės muziejus, 2004-10-10 [žiūrėta 2007 m. liepos 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.varniai-museum.lt/index.php?mid=76>.
  3. Stanislovas Pupaleigis [nuotrauka]. Iš Kaišiadorių enciklopedija [interaktyvus]. Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, [b.d.] [žiūrėta 2016 m. spalio 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Pupaleigis_Stanislovas>.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2007


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes