Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Rimkevičius Feliksas Sukurta: 2013 02 11 Atnaujinta: 2013 02 11

Gimė 1820 metais, Kauno gubernijoje.

Mirė 1895 metais.

Kunigas, pranciškonas, Kretingos vienuolyno gvardijonas.

Į vienuolyną įstojo 1840 m. [1].

Iki 1895 m. ėjo Kretingos vienuolyno vyresniojo pareigas [1]. Vienuolynui ir parapijai vadovavo nuo 1856 m. Jį trumpam laikui 1873–1875 metais buvo pakeitęs kunigas Jonas Dargevičius. Pranciškonas tėvas Justinas Vaškys rašė, kad tėvas Feliksas Rimkevičius „buvo geras vienuolis, bet kartu gudrus žmogus ir mokėjo politikuoti su rusų valdžia, kad tik išsaugojus vienuolyną” [2].

Išreikšdamas žmonių pagarbą ir padėką tėvui Ambrozijui Pabrėžai OFM, vienuolyno gvardijonas tėvas Feliksas Rimkevičius prie jo kapo 1895 m. pastatė gražų akmeninį kryžių, kuriame iškalinėtas užrašas: “Praed. Pabreža Ambrosius Vixit 79 an. 15 ian. 1771 Obiit 30 oct. 1849” [3].

Bibliografija:

  1. LAUKAITYTĖ, Regina. Kretingos vienuoliai 1891-1914 metais. Lietuvos vienuolijos XX amžiuje: Lentelės [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2002 [žiūrėta 2007 m. liepos 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://vienuolijos.iwebland.com/lentele_02.htm>.
  2. KANARSKAS, Julius. Rusų carų priespaudoje. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, 2007 [žiūrėta 2007 m. spalio 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=68>.
  3. KANARSKAS, Julius. Ambrozijos Jurgis Pabrėža. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, 2007 [žiūrėta 2007 m. spalio 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=67>.

Parengė Birutė Naujokaitienė, 2007


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes