Milkus Antanas

Gimė 1928 metų sausio 15 dieną, Jurbarko rajone.

Mirė 2007 metų balandžio 17 dieną, Kretingoje.

Miškininkas, Kretingos miškų urėdijos vadovas, visuomenės veikėjas.

Antanas Milkus
Antanas Milkus [1]

1946 metais įstojo į Kauno mokytojų seminarijos neakivaizdinį skyrių. Dar besimokydamas mokytojavo Raseinių rajone, Vadžgirio pradžios mokykloje. Tačiau mokytojo profesija, matyt, nebuvo tikrasis pašaukimas. 1948 metais jis įstojo į Vilniaus miškų technikumą, kurį baigęs 1951 metais pradėjo dirbti Telšių girininkijos pavaduotoju, vėliau – Plungė girininkijos girininku [1].

Kretingos miškų urėdijos vadovu A. Milkus dirbo nuo 1955 iki 1991 m. Jam vadovaujant buvo pasodinta tūkstančiai hektarų miškų, įveista eglių sėklinė plantacija Mikoliškiuose (Kretingos r.), pradėjo veikti naujos girininkijos, eiguvos, pastatytas urėdijos administracinis pastatas, nutiesti miško keliai, atlikta miškų melioracija [1]. Taip pat A. Milkus atkūrė apleistą medelyną Kretingoje [2].

A. Milkus buvo ne tik aktyvus girininkas, bet ir visuomenės veikėjas. Daugelį metu kretingiškiai jį rinko rajono tarybos deputatu [1].

Išėjęs į pensiją A. Milkus savo sodyboje augino retesnius medelius ir jais dalindavosi su Kretingos medelynu [2]. 

Bibliografija:

  1. BARANAUSKAS, Antanas; ir KUBILIUS, Valerijonas. Antanas Milkus (1928 01 15 - 2007 04 17) : [nekrologas]. Pajūrio naujienos, 2007, balandžio 20, p. 12.
  2. KUKLYS, Algirdas. Mišką reikia mylėti. Susitikimai: publicistika: mūsų kraštiečiai. Klaipėda: Druka, 2002, p. 82, 83.

 Parengė Lina Buikienė, 2008