Čepronas Kazimieras

Gimė – nežinoma. Gyveno Lazdininkuose, Kretingos rajone.

Mirė – nežinoma.

Knygnešys.

Buvo valstietis. Turėjo 30 ha žemės [1].

Lietuvišką spaudą pradėjo gabenti būdamas apie 18 metų. Pats eidavo į Mažąją Lietuvą. Per sieną Nemirsetoje knygoms pernešti samdydavo nešėjus. Parsinešdavo pėsčias, dažniausiai per Kvecių miškelį. Namuose dažnai būdavo kratos, buvo areštuotas, tačiau byla nebuvo iškelta [1].

Gabendavo maldaknyges, kalendorius, katalikišką spaudą. Parneštą spaudą atiduodavo Kretingos vienuolyne įkalintiems kunigams. Iš vienuolyno jam įduodavo į Mažąją Lietuvą nunešti rankraščių [1].

Mirė turėdamas apie 40 metų [1].

Bibliografija:

1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. – Vilnius: Diemedis, 2004, p. 100. ISBN 9986-23-117-5.

Parengė Lina Buikienė, 2008