Lazdauskas Antanas

Gimė apie 1838 metus Darbėnuose, Kretingos rajone.

Mirė – nežinoma.

Vargonininkas, daraktorius.

Vargonininkavo Kretingos vienuolyne [1].

1904 metų sausio 21 dieną policija Daktarų kaime (Kretingos r.), valstiečio Juozo Martinausko namuose, rado slaptą mokyklą, kurioje A. Lazdauskas mokė lietuviško rašto 11 vaikų. Rastos 9 lietuviškos knygos. A. Lazdauskas nubaustas 8 dienų areštu [1].

Bibliografija:

  1. Lazdauskas Antanas. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. – Vilnius: Diemedis, 2004, p. 262. ISBN 9986-23-117-5.

Parengė Lina Buikienė, 2008