Nagevičienė–Eitavičiūtė Magdalena Marija

Gimė 1847 metais.

Mirė 1927 metais Kretingoje.

Visuomenės švietėja, spaudos platintoja, pirmojo lietuviško knygyno įkūrėja.

1904 m. Kretingoje atidarė vieną iš pirmųjų provincijoje lietuviškos spaudos knygyną, bendravo su lietuvių kultūros veikėjais J. J. Palukaičiu, P. Višinskiu, M. Zauniūte. Sūnus Vladas Nagevičius–Nagius prie motinos kapo pastatė medinį stogastulpį, kuris 1991 m. Kretingos muziejaus rūpesčiu atstatytas (projekto autorė dailininkė Lidija Skačkauskaitė–Kuklienė, meistras – tautodailininkas Raimundas Puškorius) [1].

Palaidota senosiose Kretingos kapinėse [2].

Bibliografija: 

KANARSKAS, Julius. Senosios Kretingos parapijos kapinės [interaktyvus]. Iš Kretingos pranciškonai. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, 2009 [žiūrėta 2009 m. sausio 21 d.]. Prieiga per internetą <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=123:senosios-kretingos-parapijos-kapins&catid=20:parapijos-istorija&Itemid=69>.

KANARSKAS, Julius. Žymių asmenų kapai [interaktyvus]. Iš Kretingos pranciškonai. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, 2009 [žiūrėta 2009 m. sausio 21 d.]. Prieiga per internetą <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=116:ymi-asmen-kapai&catid=33:sakralinis-kultros-paveldas&Itemid=71>.

 Parengė Lina Buikienė, 2009