Baltuonis Vytautas

Gimė – nežinoma.

Mirė – nežinoma.

Muzikas, orkestro vadovas.

Tarpukaryje Kretingos mieste veikusios pavasarininkų kuopos, 1939 m. pasivadinusios „Vyčiai“, orkestro vadovas [1].

Bibliografija:

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingos parapija tarpukariu [interaktyvus]. Iš Kretingos pranciškonai. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, 2009 [žiūrėta 2009 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=219:kretingos-parapija-tarpukariu&catid=20:parapijos-istorija&Itemid=69>.

 Parengė Lina Buikienė, 2009