Bucys Petras

Gimė apie 1849 metus. Gyveno Rubulių kaime, Kretingos rajone.

Mirė – nežinoma.

Daraktorius. 

Rubulių kaime valstiečio Igno Tomašausko namuose esančioje slaptoje mokykloje P. Bucys mokė lietuviškai skaityti ir rašyti 12 šio kaimo vaikų. Vaikus mokė eidamas iš vieno ūkio į kitą. Už mokymą nuo kiekvieno vaiko gaudavo po 3 kapeikas per savaitę ir maisto [1]. 1885 m. vasario mėn. mokykla buvo susekta [2]. Per kratą rastas  1 sąsiuvinis ir 11 cenzūros leistų knygų. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu, P. Bucys nubaustas 2 rublių bauda arba 2 dienų areštu policijos areštinėje. Per kratą rastos knygos daraktoriui grąžintos [1].

Bibliografija:

  1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 82. ISBN 9986-23-117-5.
  2. Rubuliai [interaktyvus]. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija. [b.v.]: [b.l.], [b.m.]. [žiūrėta 2008 m. gruodžio 12 d.]. Prieiga per internetą < http://lt.wikipedia.org/wiki/Rubuliai>.

 Parengė Lina Buikienė, 2008