Kuprys Jonas

Gimė 1843 metų lapkričio 7 dieną Šerkšnių kaime, Mosėdžio parapijoje, Skuodo rajone.

Mirė 1922 metais.

Knygnešys.

Platino lietuvišką spaudą visoje buvusioje Telšių apskrityje, bet daugiausiai apie Darbėnus, Karteną (Kretingos r.). 1894–1895 m. buvo 3 mėn. kalintas Telšiuose už lietuviškos spaudos platinimą. Policijai gavus žinių, kad jis toliau dirba šį darbą, 1899 m. buvo suimtas kelyje iš Kartenos į Plungę. Per kratą pas jį surado lietuviškos spaudos ir 95 religinius paveikslėlius. Iki 1900 m. balandžio 23 d. paskirtas kardomasis areštas Šiauliuose. Nuo papildomos bausmės buvo atleistas. Platino lietuvišką spaudą apie 35 metus.

Bibliografija:

  1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. – Vilnius: Diemedis, 2004, p. 251. ISBN 9986-23-117-5.

Parengė Lina Buikienė, 2009