Parčevskis (Parčiauskas) Konstantinas

Gimė 1843 metais balandžio 23 d. Raudondvaryje, Vilniaus aps.

Mirė 1902 metais kovo 26 d. Jokūbave. Palaidotas Kretingos senosiose kapinėse.

Bajoras, ūkininkas, Jokūbavo dvaro savininkas, Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčios statytojas ir rėmėjas.

Parczewski Konstanty 1834-1902
Konstantinas Parčevskis  [5]

XIX a. septintajame dešimtmetyje pradėjo valdyti Jokūbavą (Kretingos r.) ir garsėjo kaip racionalus ūkininkas, nes čia sukūrė stiprų, gerai valdomą ūkį [1, 2]. Esant pačioms nedėkingiausioms dirvos ir klimato sąlygoms, sugebėjo susitvarkyti savo ūkį taip, kad gavo pastovias, nors ir nedideles pajamas. Jo užauginti gyvuliai ir paukščiai buvo žinomi visoje Lietuvoje ir naudojami veislei pagerinti net už apskrities ir gubernijos ribų [2].

Kretingos parapijos klebono Felikso Rimkevičiaus prašymu, 1864 m. naujai perstatė Jokūbavo filijos Švč. Mergelės Marijos bažnyčią, buvo jos rėmėjas [3, 4].

Bibliografija:

  1. Jokūbavo ir aplinkinių kaimų mažoji architektūra: kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai [elektroninis išteklius]. Parengė L. Paulauskienė, D. Pilipčuk. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2005, 1 elektron. opt. diskas.
  2. KANARSKAS, Julius. Jokūbavui – 215 metų. Švyturys, 1992, gruodžio 2, p. 3.
  3. KANARSKAS, Julius. Kretingos katalikų parapija ir bažnyčia rusų laikais. Iš Lietuvos pranciškonų paveldas: Kretingos pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m.] [žiūrėta 2009 m. kovo 3 d.]. Prieiga per internetą <http://pranciskonupaveldas.lt/kretinga/index.php?option=com_content&view=article&id=56:kretingos-katalik-parapija-ir-banyia-rus-laikais&catid=35:istorijab&Itemid=70>.
  4. KANARSKAS, Julius. Žymių asmenų kapai. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, 2009 [žiūrėta 2009 m. kovo 3 d.]. Prieiga per internetą <http://old.kretingospranciskonai.lt/index3f5f.html?option=com_content&;view=article&id=116:ymi-asmen-kapai&catid=33:sakralinis-kultros-paveldas&Itemid=71>
  5. Konstantinas Parčevskis (1843). Iš wikipedija [interaktyvus] [žiūrėta 2015 kovo 3 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Konstantinas_Par%C4%8Devskis_%281843%29>

Parengė Lina Buikienė, 2009