Naudžiūtė-Januševičienė Domicėlė

Gimė 1919 metais Girininkų kaime, Veiverių valsčiuje.

Mokytoja, tremtinė.

Baigusi Girininkų pradinę mokyklą, įstojo į Veiverių progimnaziją, kur įsitraukė į ateitininkų organizacijos veiklą ir prisiekė gyventi Dievui ir Tėvynei. 1936 m. baigusi progimnaziją, išvažiavo į Kauną, mokėsi „Aušros“ mergaičių gimnazijoje. Studijavo Vilniaus Pedagoginiame institute, Gamtos-geografijos fakultete [1].

Buvo Veiverių gimnazijos mokytoja, dėstė prancūzų kalbą ir geografiją. Dirbo mokytoja Darbėnų (Kretingos r.) progimnazijoje, kur dėstė geografiją ir fiziką. 1948 m. buvo suimta ir išveža į Taišeto lagerius. Po Stalino mirties grįžo į Lietuvą. 1990 m. gavo reabilitavimo raštą [1].

D. Januševičienės-Naudžiūtės sesuo, Naudžiūtė-Brazaitienė, buvo nušauta Veiverių valsč., II Girininkų km., 1945 m. Veiverių stribų. Vyras taip pat žuvo partizanaudamas.

Gyvena Kaune.

Bibliografija:

  1. PAULAVIČIENĖ, Rasa. XX amžiaus Lietuvos mokytojai. Vilnius: Leidybos Centras, 1996, p. 139-141. ISBN 9986-03-230-X.
  2. PEČIULAITIS, Povilas. Šitą paimkite gyvą. Kaunas: Detalė, 2003, p. 302. ISBN 9986-9263-4-3.

Parengė Lina Buikienė, 2009; Asta Kupšytė, 2012