Krikščiūnienė Aleksandra

Gimė 1909 metais Archangelsko gubernijoje, Kemės mieste.

Mirė 1980 metais balandžio 18 dieną Kretingoje.

Gydytoja pediatrė.

Aleksandra Krikščiūnienė
Aleksandra Krikščiūnienė [1]

Grįžusi su tėvais į Lietuvą, baigė Kauno „Saulės“ gimnaziją [1], 1937 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. 1961 m. pripažinta pirmoji, o 1966 m. – aukščiausioji gydytojo pediatro kategorija [2].

Po studijų įsidarbino Palangoje [2], o dirbti pediatre į Kretingą atvyko 1940 m. Jos iniciatyva ligoninėje buvo įdiegti nauji gydymo metodai, įkurta pieno mišinių virtuvė. Ji įkūrė vaikų ir moterų konsultacijas, organizavo stomatologinę pagalbą, padėjo pagrindus kvalifikuotam, specializuotam vaikų medicininiam aptarnavimui ne tik rajone, bet ir apskrityje [1, 2], plėtė ir tobulino darbą tuo metu veikusiuose terapijos, chirurgijos, akušerijos, infekcinių ligų skyriuose [3]. 1947–1950 m. buvo apskrities Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja. Jai vadovaujant buvo atidarytos Skuodo, Salantų, Palangos, Kartenos ir Darbėnų apylinkės ligoninės. 1944-1975 m. buvo Kretingos rajono centrinės ligoninės vaikų ligų skyriaus vedėja [1, 2].

Nuolat tobulindama profesines žinias, važinėjo po Sovietų sąjungą [1], išugdė gausų gydytojų pediatrų būrį [2], rėmė ne vieną gabų žmogų, padėdama baigti mokslus [3].

Laisvai skaitė vokiečių, rusų, lenkų kalbomis, prenumeruodavo medicinos žurnalus. Turėjo gausią grožinės literatūros biblioteką [1].

Už pasišventimą darbui suteiktas TSRS sveikatos apsaugos žymūno vardas [2].

Palaidota naujosiose Kretingos kapinėse [1, 3].

Bibliografija:

  1. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Aleksandra Krikščiūnienė – kolegų atmintyje. Pajūrio naujienos, 2009, gegužės 12, p. 6.
  2. Aleksandra Krikščiūnienė: [nekrologas]. Švyturys, 1980, balandžio 22, p. 4.
  3. RAPALIENĖ, Janina. Išlikti savimi. Švyturys, 1994, gegužės 21, p. 5.

Parengė Lina Buikienė, 2009