Litvinas Dominykas

Gimė Margininkų kaime, Skuodo r.

Mirė Kretingoje.

Pirmasis Kretingos telegrafininkas ir geležinkelio stoties viršininkas.

litvinas dominykas
Dominykas Litvinas [1]

Dominykas Litvinas gimė gausioje valstiečių šeimoje. Sulaukęs pilnametystės išvyko į Bulgariją. Sugrįžęs nuo 1878 m. dirbo Kretingos telegrafe.

Susituokė su Ona Dobkevičiūte. Po santuokos, tikriausiai, apsigyveno gimtinėje Margininkų k. 1882 m. gimė sūnus Juozas, 1884 m. – duktė Sofija, 1897 m. – sūnus Kazimieras.

Apie 1890 m. Litvinų šeima išvyko gyventi į Liepoją, kur D. Litvinas dirbo pašte, vėliau prekiavo grūdais, įsigijo kelis namus.

1919 m. Dominykas Litvinas sugrįžo į Kretingą, apsistojo pas čia įsikūrusios dukters Sofijos Janušienės šeimą. Netrukus buvo paskirtas pirmuoju Kretingos geležinkelio stoties viršininku. Tiksli mirties data, kaip ir palaidojimo vieta, nežinoma.

Bibliografija:

  1. BENIUŠIS, Romualdas. Dominykas Litvinas – pirmasis Kretingos telegrafininkas ir geležinkelio stoties viršininkas. Pajūrio naujienos, 2014, spalio 17, priedas „Mūsų žmonės“, Nr. 10 (84), p. 12.

Parengė Jolanta Klietkutė, 2014