Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Masalskis Ignotas Jokūbas Sukurta: 2012 12 12 Atnaujinta: 2012 12 12

(MASSALSKI IGNACY JAKÓB)

Gimė 1729 metais.

Mirė 1794 metų birželio 28 dieną Varšuvoje. Palaidotas Vilniaus arkikatedroje.

Kunigaikštis, Vilniaus vyskupas, Kretingos savininkas, vidurinės mokyklos įkūrėjas, mūrinės statybos mieste pradininkas, Kretingos rajono Garbės pilietis.

Ignotas Jokūbas Masalskis
Ignotas Jokūbas
Masalskis [5]

Mykolo Juozapo Masalskio sūnus. Lenkijos ir Lietuvos valstybės ir bažnyčios veikėjas. Nuo 1762 metų Vilniaus vyskupas, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės iždininkas, senatorius, Edukacinės komisijos pirmininkas [1]. Pasireiškė kaip kontraversiška asmenybė. Jis globojo meną ir mokslą, rekonstravo Vilniaus arkikatedrą ir pastatė Verkių rūmus, į mokslus išleido architektą Lauryną Stuoką-Gucevičių, steigė Vilniaus vyskupijoje pradines mokyklas. Amžininkai jį smerkia už valstybės lėšų išeikvojimą, savanaudiškumą, pasipriešinimą Ketverių metų seimo reformoms, koloboravimą su Rusija. Apie 1769 metus paveldėjo Kretingos ir kitus dvarus, 1771 metais parengė išsamų Kretingos grafystės inventorių su planais, valdymo nuostatais, prievolių sąrašais ir pan. [2]. Atnaujino dvaro sodybą, įsakė joje ir mieste statyti tik mūrinius pastatus, užveisė dvare didelį vaismedžių sodą, 1778 metais liepomis apsodino kelią nuo dvaro iki bažnyčios, atvežė į Kretingą šiltųjų kraštų augalus, kurie davė pradžią Žiemos sodui [3]. 1775 metais Kretingoje atidarė paapygardinę (vidurinę) mokyklą, kurią 1793 metais perkėlė į apskrities centrą Telšius. Tai buvo vienintelė tokia mokykla Vakarų Lietuvoje (kita artimiausia mokykla veikė Kražiuose). Manoma, kad dalis namų Kretingoje galėjo būti pastatyta pagal architekto L. Stuokos-Gucevičiaus projektą, kadangi yra išlikę 1793 metais jo parengti namų Kretingoje abrisai [1]. Prasidėjus 1794 metų sukilimui, vyskupas sukilėlių vado Tadeušo Kosciuskos įsakymu Varšuvoje buvo suimtas, apkaltintas valstybės išdavimu ir turgaus aikštėje viešai pakartas.

Bibliografija:

  1. JASAS, Rimantas. Masalskis Ignotas Jokūbas. Iš Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius 1987, t. 3, p. 5.
  2. Inwentarz hrabstwa Kretyngi dobr dziedzicznych Jaśnie Wielmożnego JMci Xiędza Ignacego kniazia Massalskiego biskupa wileńskiego, orderu Orła białego kawalera... w roku 1771 sporządzony. Lietuvos valstybės archyvas, f. SA, b. 19548.
  3. RUŠKYS, Petras. Kretinga ir jos vienuolynas. Šv. Pranciškaus Varpelis, 1923, nr. 1, p. 27.
  4. ŠIDLAUSKAS, Algirdas. Vidurinės mokyklos Lietuvoje XVIII a. pabaigoje. Iš lietuvių kultūros istorijos. T. 4. Vilnius, 1964, p. 125-128.
  5. [Ignotas Jokūbas Masalskis: reprodukcija]. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 23, b. 41, l. 32.

Parengė Julius Kanarskas, 2006


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes