Mongirdas Vytautas

(MONGIRD WITOLD)

Gimė 1888 (kitur – 1889) metais Mišučiuose, Kretingos rajonas.

Mirė 1943 metų balandžio 21 dieną Rešotuose, Nižnij Ingašo rajonas, Krasnojarsko kraštas, Rusija.

Visuomenės veikėjas, teisininkas, Sibiro kankinys.

Vytautas Mongirdas
Vytautas Mongirdas [6]

Poeto, dramaturgo Vlado Mongirdo brolis. Gimė bajorų dvarininkų šeimoje. Mokėsi Palangos progimnazijoje ir Liepojos gimnazijoje. Maskvos universitete baigė teisės studijas. Dalyvavo visuomeninėje veikloje, 1917 metais Lietuvių konferencijoje kartu su ūkininku Marceliu Sragiu atstovavo Kartenos valsčių [1]. Grįžęs su Vladu Grudzinsku išsirūpino iš vokiečių valdžios leidimą ir 1917 metų lapkričio mėnesį vienuolyno salėje sušaukė Kretingos visuomenės atstovų susirinkimą, kuriame aiškino konferencijoje priimtus nutarimus dėl valstybės atkūrimo, steigiamojo seimo, konstitucijos, santykių su kitomis valstybėmis, akcentavo nutarimų reikšmę Lietuvos ateičiai, gynė prezidentinės valstybės idėją [2]. Lietuvos Laikinosios vyriausybės įsakymu 1918 metų gruodžio 9 dieną paskirtas Kretingos, Sedos ir Vėžaičių apskričių taikos teisėju [3]. Nuo 1919 metų ūkininkavo iš tėvo paveldėtame Mišučių dvare, vertėsi advokato praktika, dalyvavo apskrities visuomeniniame gyvenime [1]. 1941 metų birželio 14 dieną kartu su žmona Sofija ir uošviu Jonu Kentra suimtas pastarojo Lukauskių dvarelyje prie Budrių, Kretingos rajonas [4, 5]. Išvežtas į Rešotų lagerį, Nižnij Ingašo rajonas, Krasnojarsko kraštas, o žmona ištremta į Kortkeroso rajoną, Komija. SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato Ypatingojo pasitarimo 1943 metų sausio 2 dieną nuteistas 5 metams lagerio. Mirė išsekintas bado ir ligų.

Bibliografija:

  1. KANARSKAS, Julius. Mišučių dvaras – Mongirdų šeimos lopšys. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 16, b. 81, l. 4-9.
  2. ŽADEIKIS, Pranas. Didžiojo karo užrašai. T. 2. Klaipėda, 1921, p. 84.
  3. Vienybė, 1918, p. 749.
  4. 1941-1952 metų Lietuvos tremtiniai. T. 1. Vilnius: Vidaus reikalų ministerija, 1993, p. 448.
  5. Lietuvos gyventojų genocidas, 1939-1941. T. 1. (A-Ž). 2-asis leid. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 1999, p. 580. ISBN 9986-757-28-2.
  6. [Vytauto mongirdo fotonuotrauka].  Kretingos muziejaus fondai, Nr. GEK20340/71.

Parengė Julius Kanarskas, 2006