Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Rimkienė Nijolė Sukurta: 2012 12 12 Atnaujinta: 2012 12 12

Gimė 1934 metų lapkričio 20 dieną Šiaulių mieste.

Poetė, kultūros darbuotoja, chorvedė, tremtinė, Kretingos rajono Garbės pilietė.

Nijolė Rimkienė
Nijolė Rimkienė [2]

Pradinę mokyklą pradėjo lankyti Šiauliuose, o baigė Arslos kaime, Mosėdžio valsčiuje. 1945 m. rudenį pradėjo lankyti Mosėdžio gimnaziją, o 1948 m., ištrėmus tėvus į Sibirą, ėmė slapstytis. 1952 m. areštavo saugumas, nuteisė 10 metų lagerių. Kalėjo Šilutėje, Vilniuje, Rusijos Kirovo lageriuose. 1955 m. paleido, išvažiavo pas tėvus į Irkutsko sritį, dirbo miško darbus [1]. 1957 m. ten ištekėjo [2]. 1959 m. grįžo kartu su vyru į Lietuvą, bet jų neregistravo, teko ieškoti prieglobsčio Latvijoje. 1966 m. grįžo į Lietuvą, į Vydmantus [1].

Dirbo vaikų darželyje ūkvede, Kretingos tarybiniame ūkyje kasininke. Dirbdama baigė Klaipėdos žemės ūkio buhalterijos technikumą [1]. Buvo Vydmantų tarybinio ūkio buhalterė [2], 1978–1990 m. dirbo Vydmantų kultūros namų direktore. 1990–1995 m. – tremtinių ansamblio vadovė, o nuo 1995 m. vadovauja „Atminties“ ansambliui [1]. Ansambliui „Atmintis“ pati Nijolė ne tik kuria, bet ir groja, dainuoja [3].

Dalyvauja koncertinėje veikloje su ansambliais, literatūriniuose renginiuose, pristatė tris savo poezijos knygas, su Vydmantų biblioteka ir kultūros namais važinėja po rajono kaimus, su muzika ir poezija supažindina kaimo gyventojus. Puoselėja žemaitišką žodį ir dainą [2].

Apdovanota eile garbės raštų. Darbo kultūros namuose metu apdovanota „Saviveiklos meno žymūno“ ir „Kultūros žymūno“ vardais [2].

Kaimo rašytojų sąjungos narė [1]. Kūrybos eilėraščiai spausdinti „Pasaulio lietuvis“ žurnale, Amerikos lietuvių laikraštyje „Dirva“, rajono spaudoje. Pirmoji eilėraščių knyga „Atmintis“ išėjo 1998 m. dviem leidimais po 1000 egz. Antroji knyga „Atmintis 2“ išleista 2000 m., trečioji poezijos knyga „Lietuva – Kryžių žemė“ – 2005 m. [2]. 2007 m. rudenį Nijolė Rimkienė savo pasaulį – mintis, išgyvenimus, jausmus – suguldė į ketvirtąjį eilėraščių rinkinį „Laivės keliu einu“ [4]. Jos kurtiems žodžiams muziką kūrė kompozitoriai V. Telksnys, P. Razmus, A. Žilys, A. Galdikas [2].

Kretingos rajono savivaldybės Taryba suteikė Kretingos rajono Garbės piliečio vardą už aktyvią ir veiksmingą kūrybinę bei kultūrinę veiklą, jos sklaidą už rajono ribų, tautiškumo idealų puoselėjimą [5].

Bibliografija:

  1. Kretingos krašto žodžio meistrai. Sudarė Danutė Dunauskaitė, et al. Klaipėda: „Libra Memelensis“, 2004, p. 65. ISBN 9955-544-23-6.
  2. [Nijolės Rimkienės atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2006, 1 lap. Nuotr.
  3. BERNIUTĖ, Vita. „Nijole, Jūs esat Dangaus dovana mums“. Pajūrio naujienos, 2004, gruodžio 7, p. 8.
  4. BENIUŠIENĖ, Irena. Prieš Kalėdas – kretingiškių knygų derlius. Pajūrio naujienos, 2007, gruodžio 14, priedas „Smiltys“, p. 2.
  5. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Brangs vanduo : rajono Taryboje. Pajūrio naujienos, 2006, gegužės 26, p. 4.

Parengė Birutė Naujokaitienė, 2007


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes