Kraštotyra

Šiame kraštotyros puslapyje pateikiama Kraštotyros-informacijos skyriaus sukaupta informacija apie Kretingos kraštą. Ji yra laisvai prieinama.

Kraštotyros-informacijos skyrius kaupia ir sistemina kraštotyrinę informaciją. Taip pat yra surinkta straipsnių iš periodinės spaudos apie Kretingą ir jos rajoną. Skaitytojų patogumui šie straipsniai susegti į kraštotyrinius teminius aplankus. Tai dokumentai apie Kretingos ir rajono archeologijos, istorijos ir kultūros paminklus, lankytinas vietas,  Kretingos rajono žymius žmones: menininkus, tautodailininkus, rašytojus, poetus, literatus, dvasininkus, pedagogus, visuomenės veikėjus ir kt.

Iki 2002 m. gruodžio 31 d. straipsnių bibliografiniai įrašai apie Kretingos rajoną saugomi  Kraštotyros-informacijos sskyriaus kraštotyros kartotekoje, o nuo 2003 m. sausio 1 d. įrašai  kaupiami bibliotekos Elektroniniame kataloge (E. katalogas).