Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45), VI (9:00–12:00; 12:30–16:00),
VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Mongirdas Vladislovas (Vladas)

Gimė 1877 metais gegužės 18(6) dieną Mišučių kaime, Žalgirio seniūnijoje, Kretingos rajone.

Mirė 1960 metais sausio 23 dieną Kėdainiuose.

Gydytojas, dramaturgas, poetas, pirmojo lietuviško vaidinimo dalyvis, lietuviškos spaudos platintojas, Nepriklausomybės kovų dalyvis, tremtinys.

Vladislovas Mongirdas
Vladislovas Mongirdas [2]

Mokėsi Palangos progimnazijoje. 1896 m. baigė Liepojos gimnaziją, įstojo į Maskvos universiteto Medicinos fakultetą, ten besimokydamas dalyvavo slaptos lietuvių studentų draugijos veikloje, 1903-1904 m. buvo jos vicepirmininkas [1].

1900 m. buvo kaltintas, kad rengė lietuviško teatro spektaklius ir muzikinius vakarus, o už gautas pajamas rėmė lietuvišką spaudą. Kardomasis areštas taikytas beveik 4 mėn., paskui už užstatą paleistas [2].

Pirmojo lietuviško spektaklio „Amerika pirtyje“ dalyvis [3]. 1901 m. sumanė parodyti šį spektaklį Liepojoje ir Marijampolėje, tačiau po vaidinimo Liepojoje buvo suimtas ir 1902 m. dviems metams ištremtas į Kaukazą, Armavyrą [2, 3].

Ankščiau laiko paleistas iš tremties, medicinos studijas tęsė Tomske ir Maskvoje. 1906 m. gavo gydytojo diplomą [1, 2]. Baigęs Maskvos universitetą, dirbo gydytoju Aukštadvaryje, Kaune, Kėdainiuose [3]. Įsikūręs Aukštadvaryje V. Mongirdas rūpinosi ne tik medicinos pagalbos teikimu, bet ir švietimo, kultūros ir lietuvybės reikalais. Savo lėšomis platindavo lietuvišką spaudą liaudžiai [4]. 1919-1920 m. savanoriu tarnavo Lietuvos kariuomenėje [1]. 1941 m. kartu su šeima buvo ištremtas į Sibirą. Iš tremties paleistas 1957 m. Grįžęs kurį laiką gyveno Kaune, vėliau Kėdainiuose, vertėsi medicinos praktika [2].

Laikraščiui „Darbininkų balsas“ rašė eilėraščius, apysakas, Apuoko slapyvardžiu parašė dramą „Kovoje už laisvę“ [1]. Dramoje keliama kovos su skriaudėjais ir tėvynės pavergėjais idėja. Drama deklaratyvi, jos personažai statiški, virtę priešiškų socialinių jėgų simboliais, stilius publicistiškas. Periodikoje paskelbė 1905 m. revoliucijos nuotaikas išreiškiančių eilėraščių ir vaizdelių [3]. Bendradarbiavo „Varpe“, „Ūkininke“, „Vilniaus žiniose“ [3], „Skarde“, „Lietuvos žiniose“, „Lietuvos ūkininke“ [1].

Bibliografija:

  1. Vladas Mongirdas [interaktyvus]. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija. [b. v.]: [b. l.], [b. m.]. Atnaujinta 2007 m. balandžio 5 d. [žiūrėta 2008 m. sausio 9 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_Mongirdas>.
  2. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 324. ISBN 9986-23-117-5.
  3. ČIUŽAUSKAITĖ, Ilona. Mongirdas Vladas. Iš Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 342. ISBN 9986-513-95-2.
  4. Mongirdas Vladas. Iš Trakų rajono savivaldybė: Kraštiečiai [interaktyvus]. [Trakai]: Trakų rajono savivaldybė, 2005 [žiūrėta 2008 m. sausio 9 d.]. Prieiga per internetą: <http://tekstepas.hardcore.lt/index.php?-1619494450>.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005.
Redagavo Birutė Naujokaitienė, 2008; Lina Buikienė, 2009

 


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

El. paštas

Replica shoes