Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Brazaitis Povilas

 

Gimė 1879 metų spalio 25 dieną Vaiktų vienkiemyje, Kartenos valsčiuje, Telšių (dabar Kretingos) apskrityje.

Mirė 1947 metų vasario 19 dieną tremtyje Altajaus krašte, Rusijoje.

Teisininkas, visuomenės veikėjas.

Povilas BrazaitisPovilas Brazaitis [1]

Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Čia būdamas VII klasės mokiniu buvo išrinktas slaptosios mokinių bibliotekos vedėju. VIII klasėje 1896 m. buvo vienas iš demonstratyvaus išėjimo iš pravoslavų pamaldų organizatorių gimnazijoje. Drauge buvo Povilo Višinskio ir Jeronimo Ralio vadovautoje slaptoje mokinių lavinimosi kuopelėje. Universitete buvo studentų lietuvių draugijos valdybos narys, kurį laiką iždininkas [1]. Povilas Brazaitis 1909 m. gavo Maskvos universiteto Teisės fakulteto diplomą [2].

Baigęs universitetą, tarnavo Vilniaus intendantūroje ir miesto valdyboje. Vėliau dirbo Platerio dvarų administracijos juriskonsultu Zarasų apskrityje. Gyvendamas kaime, dirbo kooperacijoje ir atstovavo Daugpilio rajono (Latvija) kooperatyvams Rusijos vartotojų bendrovių sąjungos taryboje. Buvo vienas iš vartotojų bendrovių atstovų suvažiavimo Daugpilyje organizatorių ir to suvažiavimo vicepirmininkas. 1912 m. dalyvavo Rusijos kooperatyvų suvažiavime Kijeve ir buvo to suvažiavimo vartotojų bendrovių sekcijos prezidiumo sekretoriumi. 1914 m. karui prasidėjus, mobilizuotas dirbo intendantūroje Daugpilyje ir Toropce (Rusija). Laisvu nuo tarnybos metu dirbo kooperacijoje ir organizavo Toropco apskrities vartotojų bendrovių sąjungą, buvo valdybos nariu [1].

1920 m. grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Lietuvos taikos sutarties su Rusija vykdymo komisijos sekretoriumi. Grįžęs iš Maskvos, nuo 1921 m. spalio 8 d. paskirtas kalėjimų departamento direktoriumi [1]. Nuo 1923 m. dirbo Teisingumo viceministru [3], vėliau, nuo 1928 m., buvo Teisingumo ministerijos generalinis sekretorius [4]. Nuo 1934 m. Kauno mieste dirbo notaru [3]. 1926–1934 m. valstybės tarnautojų pensijų ir pašalpų skyrimo komisijos pirmininkas. Lygiagrečiai dirbo kooperacijoje ir buvo įvairių kooperacijos įstaigų valdybos nariu [1].

Bibliografija:

  1. Brazaitis Povilas. Iš Lietuvių enciklopedija. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1954, t. 3, p. 215-216.
  2. [Rimanto Nagevičiaus atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą  anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2013, 1 lap.
  3. Lithuanian notarial history. Iš The Lithuanian Chamber of Notaries [interaktyvus]. Vilnius: The Lithuanian Chamber of Notaries, 2002 [žiūrėta 2007 m. rugsėjo 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.notarai.lt/Default.aspx?item=history&;lang=3>.
  4. KAVALIAUSKAS, Vilius. Už nuopelnus Lietuvai 2. Iš Penki.lt: Ieškok: Multimedija [interaktyvus]. Vilnius: Penki kontinentai, 2003 m. gegužės 7 d. [žiūrėta 2007 m. rugsėjo 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://media.penki.lt/search.aspx?Lang=LT&;Element=Media&Media=Object&TopicID=4&ObjectID=50595>.

Parengė Birutė Naujokaitienė, 2007; redagavo Asta Kupšytė, 2013


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes