Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Galdikaitė Ona

(SESUO MARIJA AUGUSTINA GALDIKAITĖ, OSFr)

Gimė 1898 metų rugsėjo 17 Giršinuose, Skuodo rajonas.

Mirė 1990 metų vasario 9 dieną Kaune.

Pranciškonių vienuolyno Padvariuose steigėja, poetė.


Ona Galdikaitė
(Sesuo Marija Augustina Galdikaitė) [2].

Dailininko Adomo Galdiko sesuo. 1920-1921 metais studijavo Miunsterio (Vokietija) universitete teologiją, filosofiją ir pedagogiką, 1922 metais įstojo į Krikščioniškosios meilės ir atgailos pranciškonių tretininkių vienuolyną Nonenverte, gavo vienuolės Marijos Augustinos vardą [1, 2]. Bandė įstoti į Kretingoje steigiamą tretininkių vienuoliją, tačiau jos įkurti nepavykus 1925 metų pradžioje gyventi ir mokytis grįžo į Nonenvertą [3]. 1928 metų pabaigoje paliko Vokietiją ir dėdės – arkivyskupo Pranciškaus Karevičiaus paraginta 1929 metais ėmėsi kurti Kaune seserų pranciškonių kongregaciją [4]. 1929 metų balandžio mėnesį persikėlė į Placidos Paulikauskaitės padovanotą ūkį Padvariuose (Kretingos rajonas), kuriame įsteigė seserų pranciškonių Dieviškosios Jėzaus Širdies kongregaciją. 1930 metų balandžio 11 dieną Kaune padarė amžinuosius įžadus ir buvo paskirta vienuolyno vyresniąja. Vienuolyną iš pradžių sudarė sena žemaitiška sodyba, kurioje stovėjo 5 trobesiai šiaudiniais stogais ir bitynas [5]. 1929 metais buvo pašventinta laikina koplyčia, 1930 metais atidarytas noviciatas, 1932 metais baigtas statyti didelis vienuolyno pastatas su pagalbinėmis patalpomis, veikė bažnytinių drabužių siuvykla, vaikų darželis ir katechizacijos mokykla, perimta globoti netoli Palangos buvusi vaikų prieglauda [4]. 1935 metais įkūrė vienuolyną Kaune, kuriame veikė pirmieji Lietuvoje uždarų rekolekcijų namai ir vaikų darželis pagal M. Montessori auklėjimo sistemą. 1949 metais suimta, kalinta Kaune, Kretingoje, Vilniuje. 1950 metais nuteista 10 metų lagerio. Kalėjo Abezėje ir Intoje, Komija (Rusija). 1955 metais amnestuota. Grįžusi toliau rūpinosi tretininkių kongregacijos gyvenimu, į lietuvių kalbą vertė ir leido teologų veikalus, 1977-1990 metais dalyvavo leidžiant pogrindžio žurnalą „Rūpintojėlis“. Slapyvardžiu Vynmedžio šakelė parašė eilėraščių ir giesmių [2].

Bibliografija:

  1. Naujos Kristaus darbininkės. Šv. Pranciškaus Varpelis, 1930, nr. 6, p. 222-223.
  2. URBONAITĖ, Ada. Galdikaitė Ona, slap. Vynmedžio Šakelė. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. VI. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 351. ISBN 5-420-01545-5.
  3. RUŠKYS, Petras. Kretingos vienuolynas. Tiesos kelias, 1928, nr. 3, p. 134.
  4. GIDŽIŪNAS, Viktoras. Trečiasis Šv. Pranciškaus Ordinas. Brooklyn, N. Y., 1971, p. 172-173. 
  5. Šv. Pranciškaus Varpelis, 1929, nr. 8, p. 266-267.

Parengė Julius Kanarskas, 2006


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes