Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Veikla Sukurta: 2012 05 21 Atnaujinta: 2015 11 17

2015 m. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka pažymi įkūrimo (1935 m.) ir veiklos 80-metį. 

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka turi 20 filialų: 19 kaimo ir 1 Salantų miesto.

Bibliotekos teikiamos paslaugos: leidinių (spaudinių, natų, garso, vaizdo, elektroninių) išdavimas į namus ir vietoje, tarpbibliotekinis abonementas (dokumentų užsakymas iš kitų bibliotekų), periodiniai leidiniai, bendrosios ir kraštotyros informacijos kaupimas, prieiga prie duomenų bazių, atsakymas į skaitytojų užklausas, bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas, mokomosios anglų, prancūzų, vokiečių kalbų programos ir leidiniai, vartotojų informacinio ir kompiuterinio raštingumo mokymas, internetas, dokumentų skenavimas, spausdinimas, el. paslaugos (Elektroninis bibliotekos katalogas), leidinių ir straipsnių bibliografiniai įrašai, visateksčiai dokumentai, leidinių užsakymas ir rezervavimas internetu, „Klausk bibliotekininko“, įvairūs renginiai ir parodos, kt.

2001 m. biblioteka įsijungė į Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) kūrimą, pradėtas kurti Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos LIBIS elektroninis katalogas (E. katalogas) – visų bibliotekoje ir jos filialuose esamų dokumentų bibliografinių įrašų duomenų bazė, o nuo 2003-ųjų – ir analizinių įrašų apie Kretingos rajoną duomenų bazė. Nuo 2006 m. vykdomas automatizuotas skaitytojų aptarnavimas LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemėje (SAP) su vieningu LIBIS skaitytojo pažymėjimu (el. LIBIS skaitytojo pažymėjimo išdavimas, skaitytojų aptarnavimas – dokumentų išdavimas, grąžinimas, užsakymas, rezervavimas – ir k. el. paslaugų teikimas). Iki 2012 m. visi bibliotekos filialai įsijungė į LIBIS sistemą, o į SAP – 2014 m.

Nuo 1995 m. biblioteka dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje, kurios tikslai – informacinių paslaugų modernizavimas, socialinės atskirties mažinimas, skaitymo skatinimas.

2006 m. prasidėjo naujos bibliotekos projektavimo darbai, o 2008 m. balandžio 29 d. buvo pašventinta naujos Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos statybvietė bei įmūryta simbolinė kapsulė su žinia ateities kartoms.


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes