Temos

Atnaujinta 2018-10-03

Barkelių kaimas

Barkelių kaimas susiformavo XVI a. 1846 m. gyveno 11 šeimų, o 1870 m. 63 Barkelių ir Naujukų valstiečiai ėjo prievoles Darbėnų dvarui. 1923 m. Barkeliuose buvo 15 ūkių ir 107 gyv.

Dubupio kranto aukštumoje yra senos kaimo kapinės. Jose stovi senus laikus menantis kryžius ir ornamentuotas atgimimo metais pastatytas kryžius. Anksčiau kapinėse buvo ir koplytėlė, nugriauta pokario metais. Kita koplytėlė išliko prie P. Viskontienės sodybos.

Barkeliuose gyvena 35 žmonės (2009).

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 19, p. 3.
  2. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai