+370 445 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Rimvydas Pranas Šilbajoris: literatūros tyrinėtojas, kritikas, profesorius, JAV lietuvių bendruomenės visuomenės veikėjas, Kretingos kraštietis: biobibliografija

Rimvydas Pranas Šilbajoris : literatūros tyrinėtojas, kritikas, profesorius, JAV lietuvių bendruomenės visuomenės veikėjas, Kretingos kraštietis : biobibliografija / sudarytojos Laima Jonauskaitė, Nijolė Raudytė. –  Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. – 63, [1] p. – ISBN 978-9955-18-340-2


Ši biobibliografija skirta literatūros mokslininkui, profesoriui Rimvydui Pranui Šilbajoriui, iškiliam Kretingos rajono žmogui, išgarsinusiam gimtinės vardą toli už jos ribų.

Pirmojoje leidinio dalyje pateikiama detali R. P. Šilbajorio biografija. Antrojoje – skiriamas dėmesys profesoriaus ryšiams su gimtuoju miestu Kretinga: surinkti prisiminimai, nuotraukos bei kita informacija iš buvusių jo klasės draugų, Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos kraštotyros fondo archyvų, Kretingos muziejaus fondų.

R. P. Šilbajorio kūrybinis palikimas, kurį padeda atskleisti pateiktas bibliografinis sąrašas, pradedamas nuo jo parašytų ir išleistų knygų, po to pateikiamas redaguotų knygų sąrašas. Po jų eina straipsniai ir recenzijos, publikuotos lietuvių bei užsienio periodinėje spaudoje ir knygose. Sekančioje dalyje pateikiama informacija apie pokalbius ir pasisakymus spaudoje. Atskirame skyrelyje išskiriami publikuoti laiškai. Po jų, yra informacija apie įvairių autorių straipsnius apie Rimvydą Praną Šilbajorį ir jo kūrybą. Paskutinėje dalyje išskirti straipsniai, kuriuose yra aptariamos išleistos knygos. Bibliografijoje informacija pateikiama abėcėlės tvarka. Publikacijos aprašytos remiantis tarptautiniu bibliografinio aprašo standartu.

Informacija bibliografijai buvo renkama iš: Lietuvos einamosios valstybinės bibliografijos leidinių „Bibliografijos žinios“ nuo 1988 iki 2004 metų; elektroninės duomenų bazės CD „Bibliografinė Lietuvos periodinė spaudos bazė: archyvas 1994-2002“; Nacionalinės bibliografijos duomenų banko ir Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) suvestinio katalogo.

Darbą sunkino tai, kad nebuvo išsamaus, vieningo išeivijos bibliografijos sąvado ir reikėjo informaciją rinkti iš atskirų bibliografinių leidinių. Todėl, rengiant bibliografiją, taip pat buvo atrinkta ir panaudota informacija iš šių šaltinių:

Aidai : išeivijos žurnalo (1944-1991) bibliografinė rodyklė / Lietuvos [Respublikos] kultūros m-ja, Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka ; sudarė Birutė Poškutė ; red. Silvija Vėlavičienė. Vilnius,  615, [1] p.

„Akiračių” bibliografija / Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka, Lietuvių išeivijos institutas; [sudarytojos Irena Poderienė, Eglė Montvilienė, Rima Raišytė]. Vilnius, [2006] (Kaunas: Aušra). 325, [2] p.

Darbai ir dienos, 1930-1999 : t. 1-20 : sisteminė rodyklė / Vytauto Didžiojo universitetas ; [sudarė Leonas Gudaitis ; mokslinis redaktorius Leonas Gudaitis]. – Kaunas, 1999, 24 p.

Darbai ir dienos, 2000-2004 : t. 21-40 : sisteminė rodyklė / [sudarė Leonas Gudaitis]. Kaunas, 2004, 47, [1] p.

Metmenys: kn. 1-65 : išeivijos žurnalo bibliografinė rodyklė / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka; sudarė Irena Adomavičienė ; redagavo Silvija Vėlavičienė, Birutė Poškutė. Vilnius, 1996. 119 p.

Metmenys: Nr. 51-71: 1986-1996 : turinys ir pavardžių rodyklė / [turinį sudarė Giedra Subačienė]. [Chicago], 1997. 40 p.

Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija = A bibliography of the Lithuanian press outside Lithuania / Lituanistikos institutas. Bibliografijos skyrius ; [redakcinė kolegija: Povilas Gaučys (sudarytojas)]. Chicago (Ill.), 1977-1984 (Chicago (Ill.) : M. Morkūnas). / 1970-1974 / [redagavo Jonas Dainauskas, Tomas Remeikis]. – 1977. – 300 p.

Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945-2000 = Bibliography of Lithuanian exile press, 1945-2000 = Bibliographie der Druckerzeugnisse litauischer Emigranten, 1945-2000. Vilnius, 2002-. / T. 1 : Knygos lietuvių kalba = Books in Lithuanian = Bücher in litauischer Sprache : sisteminė rodyklė / Silvija Vėlavičienė, Birutė Poškutė, Eglė Karalienė. – 2002 (Vilnius : Spauda). 755 p. / T. 2 : Knygos užsienio kalbomis = Books in foreign languages = Fremdsprachige Bücher ; T. 1. Knygos lietuvių kalba. Papildymai. Taisymai = Vol. 1. Books in Lithuanian. Supplement. Corrections = T. 1. Bücher in litauischer Sprache. Ergänzungen. Berichtigungen / Jolanta Budriūnienė, Silvija Vėlavičienė. – 2005 (Vilnius : Sapnų sala). 355 p.

Rengiant bibliografiją, neišvengta ir ribotumų. Viena tokių spragų yra tai, kad nebuvo galimybės surinkti visos informacijos apie straipsnius, parašytus užsienio kalbomis ir publikuotus užsienio periodinėje spaudoje iki 1988 metų.

Gaila, kad rengiant šią bibliografiją, nepavyko gauti  ir sutikrinti informaciją, su paties R. P. Šilbajorio sudarytu savo publikacijų bibliografiniu leidiniu: Šilbajorio publikacijų sąrašas. [Colambus], 1991. 25 p.

Nežiūrint paminėtų trūkumų, šį leidinuką norime pristatyti literatūros mylėtojams, Kretingos kraštiečiams ir visiems besidomintiems profesoriaus Rimvydo Prano Šilbajorio asmenybe ir kūrybiniu palikimu.

Sudarytojos Laima Jonauskaitė ir Nijolė Raudytė

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Kodas 190287259
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre

The form you have selected does not exist.

Dažniausiai užduodami klausimai